Lv
En

Emocionālā inteliģence

Pēdējo gadu laikā tiek bieži runāts par emocionālo inteliģenci, bet ko nozīmē šis jēdziens? Daniels Goulmans, populārās grāmatas “Emocionālā inteliģence” autors, to definē kā “spēju pazīt savas un citu emocijas, lai motivētu sevi un spētu labi vadīt savas emocijas, kā arī emocijas attiecībās ar citiem cilvēkiem”. Jēlas universitātes psihologi Peters Salovejs un Džons Meijers emocionālo ...

Kas ir Līderība?

Spring Valley sadarbībā ar interneta portālu Apollo, 2005. gada 14. aprīlis Ilze Čiščakova Runājot par līderību, daudz izmanto izcilo cilvēku pieeju — identificē galvenās personības iezīmes, lai izprastu, kas ir noteicošie faktori līdera rakstura izveidē, pēta izcilu personību un līderu autobiogrāfijas un mēģina tās kopēt. Ja organizācijām ir vajadzīgi līderi, tiek uzaicināti konsultanti vai i...

Indivīda loma grupā un organizācijā

Tēma “Loma organizācijā” kļuva aktuāla, kad organizācijas attīstību sāka pētīt no zinātniskā viedokļa. Organizācijās noris pastāvīgi pārmaiņu procesi, kas galvenokārt atkarīgi no atsevišķu personu lomām un veida, kā cilvēki — lomu izpildītāji — savstarpēji sadarbojas (gan apzināti, gan neapzināti). Dzīvē vienlaikus esam vairāku grupu dalībnieki — ģimenē, darba k...

Pašu audzināti jeb par iekšējo apmācību organizācijā

Biznesa psiholoģija Nr.21 Rūta Lūse, Jānis Gredzens Mācībām atvēlētā budžeta samazināšana šajā dižķibeles situācijā ir viena no pirmajām izmaksu samazināšanas iespējām gandrīz visās organizācijās. No vienas puses, tas ir pat labi, jo organizācijas, kurās nebija nopietnas, stratēģiskas un sistemātiskas pieejas darbinieku attīstībai un apmācībai un izpratnes par mācību ieguvumu lomu biznesa efek...

Pienākumu atbildības definīcija

Katras organizācijas mērķis ir sasniedzams, ja veiksmīgi tiek atrisināts pretrunīgais uzdevums efektīvi sadalīt darbu un sekmīgi darboties tā izpildē. Tā kā izvirzītos mērķus nevar sasniegt viens darbinieks, sadalot pienākumus, ir jāplāno, kā darbinieki sadarbosies, lai sasniegtu organizācijas mērķi.  Jēdzienu responsibility (pienākums, darbības joma) un accountability (atbildība) izpratne ir labs...

Ziloņa aplenkšana jeb nevienam nav monopola uz patiesību

Žurnāls "Kapitāls" Nr. 1 Deklans Ficsaimons Kad es bērnībā dzīvoju Londonā, man bija brilles par brīvu. Tās bija melnos rāmjos un neglītas, bet - par brīvu. Tajā laikā es to nezināju, bet tagad zinu, ka es dzīvoju tā sauktās sociāldemokrātijas apstākļos. Vizīte pie ārsta vai zobārsta bija par brīvu, tāpat arī visas operācijas slimnīcā, mācību grāmatas, sabiedriskās tualetes bija bezmaksas, un ...

Kā jūsu uzņēmums mēra darbinieku attīstībā ieguldīto investīciju atmaksāšanos?

Dienas Bizness, 2005. gada 19. oktobris Dienas Bizness Karjera un Vadība, 2007. gada maijs Jānis Gredzens Vai ir iespējams izmērīt netveramas lietas? Iespējams, ka jā un nē, un galu galā, kāpēc gan tas ir jādara? Jūs teiksiet - muļķīgs jautājums, lai par to domātu. Tomēr ir lietas, kas liek aizdomāties. Patreizējā situācijā , kad darba devējiem Latvijā kļūst arvien grūtāk sameklēt sev ...

CRM kā jauns pārmaiņu izaicinājums uzņēmumā

Dienas Bizness, 2005. gada 1. jūnijs Kārlis Skuja CRM Consulting pārdošanas vadītājs Rūta Lūse, Spring Valley vadības attīstības direktore Mūsdienu mainīgajā biznesa vidē uzņēmumiem ir svarīgi operatīvi reaģēt uz arvien augošajām klientu vēlmēm un prasībām. CRM (Customer Relationship Management) jeb klientu attiecību vadības jautājums arvien biežāk nokļūst uzņēmumu uzmanības lokā. Tomēr, i...

Veselais temperatūru nemēra

Spring Valley, 2005. gada 26. janvāris Māris Millers Cilvēkam ir raksturīgi, ka par savu veselību viņš sāk nopietni rūpēties tad, kad ar to kaut kas vairs nav kārtībā. Reti kurš reizi gadā veic profilaktiskās apskates pie sava ģimenes ārsta. Redze tiek pārbauda tad, ja to prasa darba devējs vai ir vajadzīgs atjaunot medicīnisko izziņu autovadītāja tiesībām. Pie zobārsta rindā sēž pacienti ar z...

Atgriezeniskā saite

  Atgriezeniskā saite ir viens no svarīgākajiem vadītāja darba instrumentiem. Tas ir: viens no paņēmieniem, kā vadītājs var apzināties sevi un savu uzvedību, kā arī  uzzināt, kā citi cilvēki  redz un uztver vadītāju; viens no galvenajiem darbinieku motivēšanas paņēmieniem; neaizstājams darbinieku vērtēšanas un attīstīšanas instruments.   Diemžēl, mēs daudzi ne tikai...