Lv
En

Konsultāciju projektu jomas

1. Personāla vadība un attīstība
  • personāla vadības un attīstības stratēģiju izstrāde
  • darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana
  • amatu aprakstu izstrāde, amatu vērtēšana un salīdzināšana
  • darbinieku attīstības vajadzību noteikšana (izmantojot 180°/360° aptauju)
  • personīgo attīstības plānu izstrāde
  • darbinieku mācību organizēšana un mācību ieguvumu novērtējums
2. Organizācijas stratēģija un kultūra
  • stratēģisko mērķu uzstādīšana
  • vīzijas un misijas definēšana
  • vērtību definēšana un iedzīvināšana
3. Klientu apkalpošana un pārdošana

4. Finanšu vadība