Lv
En

Treneru apmācības programma

Ko varat gaidīt no šīs programmas?
Programmas mērķis ir atbalstīt un motivēt uzņēmuma iekšējos trenerus, lai viņi spētu uzņemties šo svarīgo lomu. Programmā iespējams padziļināt zināšanas mācību metodoloģijā un praktiski izmēģināt trenerim nepieciešamās prasmes.
 
Programmā ietvertas tēmas
  • iekšējo mācību organizācija uzņēmumā,
  • trenera kompetences,
  • ieskats par to, kā mācās pieaugušie cilvēki,
  • pamata zināšanas par indivīda un grupas uzvedību,
  • mācību vajadzību izpēte un analīze, mācību plānošana un sagatavošana,
  • mācību vadīšana un mācību metodes,
  • dalībnieku zināšanu/iemaņu novērtēšana,
  • mācību procesa efektivitātes mērīšana,
  • mācību ieguvumu pārnese ikdienas darbā.
Dalībnieki praktiski pilnveido prezentēšanas, novērošanas, analīzes, ietekmēšanas, argumentēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes.
 
Kam šis kurss noderīgs?
Uzņēmumu iekšējiem treneriem ar pieredzi, kuri vēlas paaugstināt savu kompetenci, kā arī tiem, kuri tikai gatavojas iekšējā trenera lomai.
 
Programmas ilgums atkarīgs no uzņēmuma treneru apmācības vajadzībām. Katram uzņēmumam izstrādājam individuālu treneru apmācību programmu.