Lv
En

Kursi un programmas

Lai organizācija strādātu efektīvi un sasniegtu mērķus, attīstībai jāaptver gan konkrētas prasmes, kas nepieciešamas darba veikšanai (piem., stratēģiskā plānošana, pārdošana, klientu apkalpošana, laika vadīšana, radošums, finanšu vadība u.c.), gan veidu, kādā šie mērķi tiek sasniegti (piem., sadarbība komandā, līderība, lēmumu pieņemšana, konfliktu risināšana u.c.). 

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley izstrādā un vada mācību kursus un programmas abās šajās jomās - KO organizācija dara, t.i., konkrētu prasmju attīstīšana un KĀ organizācija to dara, t.i., efektīvs darba veikšanas process. 

Prasmju attīstīšanas jomā Spring Valley piedāvā šādus kursus:
 • Stratēģiskā plānošana
 • Mērķu uzstādīšana
 • Darba izpildes novērtējums
 • Pārdošana
 • Klientu apkalpošana
 • Finanšu vadība
 • Cilvēku resursu vadība
 • Mācību treneru apmācība
 • Prezentēšana
 • Komunikācija
 • Laika vadīšana
 • Ietekmēšanas iemaņas
 • Radošums 
Efektīvas darba veikšanas jomā Spring Valley piedāvā šādas programmas:
 • Personīgās efektivitātes attīstīšana
 • Līderības attīstīšana
 • Komandas veidošana un efektivitāte
 • Efektīva komunikācija
 • Konfliktu vadīšana
 • Lēmumu pieņemšana
 • Stresa vadīšana

Mācību un attīstības kursiem un programmām ir jāapmierina konkrētās organizācijas darbības vajadzības, tāpēc Spring Valley modelē vai izstrādā pilnīgi jaunu, unikālu programmu vai kursu katram klientam individuāli.