Lv
En

Challenger B2B pārdošanas ieviešana

Programma ir izveidota lai palielinātu uzņēmumu produktu un pakalpojumu pārdošanu. Atšķirībā no citiem instrumentiem tās pamatā ir praktiskos pārdošanas pētījumos balstīta metode. Ieviešot Challenger pieeju pārdošanas komanda attīstīs savas prasmes palīdzēt pircējiem ieraudzīt un saprast jūsu uzņēmuma produktu unikālo priekšrocību un cenas atbilstību pircēja konkrēto vajadzību risinājumam.   Ko ...

Veiksmīgas sarunas ar klientu pa tālruni

Šodien attālināta klientu apkalpošana ieņem aizvien nozīmīgāku lomu katra uzņēmuma ikdienā. Veiksmīga saruna ar klientu pa tālruni nodrošina augstu klientu apkalpošanas līmeni un jaunas sadarbības iespējas. Ko varat gaidīt no šīm mācībām? Dalībnieki iegūs zināšanas un attīstīs prasmes vadīt efektīvu un veiksmīgu sarunu ar klientu pa tālruni, trenēs praktiskus instrumentus sarunas veidošanai u...

Teicama klientu apkalpošana

Viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem ir teicama sadarbība ar klientiem. Ne velti, lielākais klientu zaudēšanas iemesls ir neapmierinātība ar apkalpošanas līmeni. Ikdienas straujajā ritējumā mēs bieži aizmirstam vai neiedomājamies par to, ko domā un vēlas klients, kā mēs paši varam veiksmīgāk un efektīvāk komunicēt, kā strādāt ar savām emocijām un kā palīdzēt klientam atrisināt vajadzības, atras...

Klientu vadības un pārdošanas organizācijas attīstības programma

Programmu izstrādā atbilstoši Jūsu uzņēmuma biznesa kontekstam un vajadzībām. Tā ir integrēta izpētes, konsultāciju un attīstības programma, kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmuma iniciatīvas veikt nepieciešamās izmaiņas klientu vadības resursu izmantošanā, klientu attiecību pārvaldības uzlabošanā, klientu vadītāju pārdotspējas paaugstināšanā un ar pārdošanas procesu saistīto izdevumu un pārdošanas ci...

Klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošana

Klientu apkalpošanas speciālisti sniedz būtiskāko ieguldījumu vienotas klientu apkalpošanas kultūras veidošanā savā uzņēmumā. Viņu personīgais zīmols, ko veido viņu vērtības, attieksme un motivācija kalpot klientam, nosaka tās smalkās detaļas, kas labu klientu apkalpošanu atšķir no izcilas klientu apkalpošanas.   Ko varat gaidīt no šī kursa? Dalībnieki veidos vienotu izpratni par sava uzņēmuma ...

Izcila klientu servisa kvalitātes programma

Sešpadsmit gadus esam sekojuši līdzi, kā attīstās servisa koncepcija no vienkāršas klientu apkalpošanas līdz servisa izcilībai un tā kvalitātes mērīšanai Latvijā un visā pasaulē dažādās nozarēs un esam guvuši vairākas atziņas: •          Katrā kultūrā, katrā organizācijā var būt sava, atšķirīga, radoša pieeja, jo nevienam nav monopola uz patiesību. •          Organizācijai ir svarīgi balstīties ...

Kaulēšanās prasmju pilnveidošana iepirkšanas speciālistiem

Ko varat gaidīt no šī kursa? Padziļināsiet un strukturētas zināšanas par darījumu pušu interesēm, pozīcijām un atbilstošas iepirkšanas metodes izvēli. Dalībnieki apgūs modeļus, ar kura palīdzību varēs pārskatīt līdzšinējās iepirkumu prakses efektivitāti un uzlabot to.   Kursā ietvertās tēmas Darījumu strukturēšana. Kā darījumus redz pārdevēji un iepircēji, kādas ir abu pušu intereses,...

Korporatīvā līmeņa darījumu meistarklase

Tavs svarīgākais resurss esi TU pats! Ir pieci pamata komponenti, par kuriem jādomā un kuri jāattīsta, ja Tu esi apņēmies kļūt par neapstrīdamu līderi izvēlētajā jomā - Tava personīgā enerģija, vērtību sistēma, mērķi un spēja komunicēt mērķtiecīgi, skaidri un pārliecinoši                                                                                                                               ...

Pārdošanas sarunu vadīšana

Biznesa sarunās tiešā nozīmē tiek pārbaudīts viss, ko jūs zināt un protat. Vai no šīm sarunām Jūs aiziesiet kā ieguvējs vai zaudētājs ir atkarīgs no tā, cik efektīvi Jūs pratīsiet izmantot savas prasmes un zināšanas mērķu sasniegšanai.    Ko varat gaidīt no šī kursa? Kurss ir praktisks sarunu vadīšanas treniņš, lai palīdzētu Jums pilnveidot sarunu vadības prasmes labāku rezultātu sasniegšanai. ...

Telefonpārdošana

Kā palielināt pārdošanas rezultātu vienkārši paceļot klausuli? Pirms 15 gadiem masu medijos parādījās raksts par kādu cilti Āfrikā, kurā tās vecākie, lai apliecinātu savu statusu, pie jostas nēsāja piestiprinātu mobilo telefonu. Lieki teikt, ka piezvanīt vai saņemt zvanus ar to nevarēja, jo tuvākā bāzes stacija atradās vairāku simtu kilometru attālumā. Šodien situācija ir mainījusies. Ir grūti at...