Lv
En

Veiksmīgas sarunas ar klientu pa tālruni

Šodien attālināta klientu apkalpošana ieņem aizvien nozīmīgāku lomu katra uzņēmuma ikdienā. Veiksmīga saruna ar klientu pa tālruni nodrošina augstu klientu apkalpošanas līmeni un jaunas sadarbības iespējas.

Ko varat gaidīt no šīm mācībām?
Dalībnieki iegūs zināšanas un attīstīs prasmes vadīt efektīvu un veiksmīgu sarunu ar klientu pa tālruni, trenēs praktiskus instrumentus sarunas veidošanai un vadīšanai, nostiprinās savu pārliecību darbā ar “grūtiem”  un “negatīviem” klientiem.

Kam šīs mācības ir noderīgas?

Ikvienas jomas profesionālim, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar klientu konsultēšanu, apkalpošanu un pārdošanu pa tālruni.

Programma:

• Veiksmīgas telefona sarunas pamatprincipi.
• Klienta vēlmes un gandarījums.
• No kā sarunās ir jāizvairās.
• Runas elementu izmantošana sarunā ar klientu.
• Telefona sarunas  struktūra.
• Izzināšanas un argumentēšanas  praktiskie instrumenti.
• Darbs ar klienta iebildumiem.
• Klienta virzīšana uz lēmuma pieņemšanu.
• Sarunas noslēgums.
• Personības psiholoģijas tipa noteikšana, pielietojot MBTI®
• Metodes darbam ar negatīvi noskaņotiem klientiem.
• Emocionālā noturība darbā ar negatīviem klientiem.

Mācību metodes:

Mācības tiek veidots un organizēts, balstoties uz reālām klientu apkalpošanas situācijām, aktīvi iesaistot dalībniekus diskusijās un grupu darbos. Klientu apkalpošanas teorija tiek sasaistīta ar praktiskiem piemēriem no dalībnieku ikdienas. Apgūtās zināšanas tiek nostiprinātās praktiskos uzdevumos un lomu spēlēs.

Mācību norise: 9.00 – 17.00 (Iekļautas pusdienu un kafiju pauzes).