Lv
En

Tiešsaistes mācību seminārs “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Šobrīd arvien aktuālāka kļūst vajadzība attīstīt vadītāja prasmes, lai veiksmīgāk novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem.  Mācību semināra tēmas: -     Mērķi sarunām ar darbinieku. -     Sarunu efektivitātes veiksmes faktori. -     Darba izpildes novērtēšanas sarunas. -     Atgriezeniskā saites pamata principi. -     Sagatavošanās sarunām atgriezeni...

Online mācību kurss speciālistiem par Iekšējo Komunikāciju

Ko varat gaidīt no šī kursa? Daudzas kompānijas domā kā motivēt darbiniekus un radīt vidi, kur darbinieki justos labi, būtu produktīvi un ar prieku nāktu uz darbu. Rezultatīva Iekšējā Komunikācija ir šādu organizāciju epicentrā, jo, veidojot atvērtu sarunu organizācijas iekšienē, informācija nonāk pie īstajiem cilvēkiem īstajā laikā, darbinieki ir informēti par procesiem un uzticas kompānijai un ...

Lietišķu sarunu vadīšanas metodika un tehnika

Ko varat gaidīt no šī kursa? Kā praktiski un mērķtiecīgi gatavoties un vadīt lietišķas pārrunas? Veiksmīgi vadīt lietišķas sarunas var iemācīties tikai vadot lietišķas sarunas. Protams, pirms tam ‘drošā vidē’ apgūstot dažādas lietišķo sarunu vadīšanas metodikas un praktiski vingrinot sarunu vadīšanai nepieciešamās prasmes. Mērķtiecīgi vadīt sarunu sev vēlamajā virzienā izdosies tikai tad, ja pirm...

Komunikācijas kompetence

Ko varat gaidīt no šī kursa? Kāpēc vadītājiem ir jāprot sarunāties? Ikviena vadītāja galvenais ikdienas darbs ir komunikācija - ar padotajiem darbiniekiem, augstāka līmeņa vadītājiem, kolēģiem un dažādām citām iesaistītajām pusēm. Mērķu sasniegšana un veiksmīga uzdevumu izpilde vislielākajā mērā ir atkarīga no vadītāja komunikācijas kompetences. Ļoti bieži vadītāji maldīgi uzskata, ka komunikāci...

Komunikācija ar medijiem

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šis ir praktisks treniņš, ko veidojam un vadām kopā ar profesionāliem TV un radio  žurnālistiem. Vispirms dalībnieki iepazīstas ar mēdiju darbības pamata principiem un  uzņēmuma tēla veidošanas aspektiem komunikācijā ar mēdijiem.   Ar interaktīvu vingrinājumu un video treniņu palīdzību dalībnieki praktiski trenējas komunicēt ar žurnālistiem, pilnveidojot prezentēša...

Efektīva iekšējā komunikācija uzņēmumā

Ko varat gaidīt no šī kursa? Lai kurss sniegtu praktiskus ieguvumus, vispirms ir svarīgi precīzi nodefinēt jūsu vajadzības un mērķus, ko jūs vēlaties sasniegt ar šī kursa palīdzību. Piemēram, vai jūs vēlaties tikai padziļināt izpratni par iekšējās komunikācijas lomu; vai jums šķiet, ka informācijas plūsma nav pietiekami efektīva un tā traucē sadarbībai uzņēmumā; vai arī uzņēmumā notiek pārmaiņas,...

Efektīva rakstiskā komunikācija

Ko varat gaidīt no šī kursa? Lielākā daļa lietišķo attiecību šodien notiek rakstiski - visbiežāk elektroniski. Klienti vēlas sazināties ar mums tad, kad viņiem ir ērti, tāpēc bieži izmanto e-pastu, lai atrisinātu kādu jautājumu vēlā vakara stundā. Piegādātāji, partneri, kolēģi dažkārt atrodas citā laika joslā, tāpēc arī labprāt sazinās ar mums elektroniski. Turklāt elektroniskā saziņa ir lēts kom...

Prezentēšanas iemaņas

Ko varat gaidīt no šī kursa? Vairums cilvēku pirms prezentācijām izjūt satraukumu un prezentēšana daudziem sagādā ne visai pozitīvas emocijas. Bailes uzstāties publiski piemīt ārkārtīgi daudziem cilvēkiem. Tomēr nekādā ziņā nav jāsamierinās ar šo sajūtu, jo ar pareizajiem instrumentiem un materiāliem, nopientu plānošanu un gatavošanos, ir iespējams prezentēt pārliecinoši un enerģiski.      Jums...

Rakstiskā komunikācija uzņēmumā

Ko varat iegūt šajā kursā? Lai uzrakstītu efektīvi, precīzi un saprotami, nav jābūt literātam! Rakstiskās komunikācijas efektivitāte= precizitāte + kvalitāte + lakoniskums. Padziļināsiet zināšanas par vienotas rakstiskās komunikācijas lomu uzņēmumā kā organizācijas kultūras spoguli, iekšējo un ārējo attiecību veidošanas līdzekli. Gūsiet izpratni par svarīgiem rakstiskās komunikācijas aspektiem -...