Lv
En

Efektīva iekšējā komunikācija uzņēmumā

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Lai kurss sniegtu praktiskus ieguvumus, vispirms ir svarīgi precīzi nodefinēt jūsu vajadzības un mērķus, ko jūs vēlaties sasniegt ar šī kursa palīdzību. Piemēram, vai jūs vēlaties tikai padziļināt izpratni par iekšējās komunikācijas lomu; vai jums šķiet, ka informācijas plūsma nav pietiekami efektīva un tā traucē sadarbībai uzņēmumā; vai arī uzņēmumā notiek pārmaiņas, un jūs vēlaties pilnībā izmantot komunikācijas spēku veiksmīgu pārmaiņu īstenošanā.
Ja nepieciešams, pirms kursa veicam dažāda līmeņa aptaujas, grupu diskusijas vai auditus, lai iegūtu reālus datus par faktoriem, kas veicina (vai traucē) atklātu un sadarbību veicinošu komunikāciju. Iegūtos datus un secinājumus kursa gaitā izmanto, lai praktiski strādātu pie efektīvākas komunikācijas veidošanas uzņēmumā tādos aspektos, kā organizācijas mērķu un darba izpildes vadībā, organizācijas attīstībā, motivējoša psiholoģiskā klimata uzturēšanā, pārmaiņās, krīzes un spriedzes situācijās, kā arī organizācijas tēla un reputācijas veidošanā.
Apzināsieties arī savas lomas un atbildības veiksmīgas iekšējās komunikācijas veicināšanā.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Dažādu līmeņu vadītājiem, personāla, komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas un praktiski uzlabot iekšējo komunikāciju savā uzņēmumā.

Kursa ilgums 8 h.