Lv
En

Projektu vadības instrumenti

Ieguvumi Padziļināsiet izpratni par projektu vadības metodēm un apgūsiet nepieciešamās iemaņas pielietot tās dažādās reālās situācijās. Gūsiet praktisku pieredzi, kā labi izplānot projektu un izveidot struktūru uzņēmuma vai organizācijas turpmākiem veiksmīgiem projektiem. Tēmas Projekta definīcija, projektu veidi, projektu vadības pieeja. Projekta konteksts un robežas....

Projektu vadības procesi - uzsākšana, kontrole un noslēgums

Ieguvumi Padziļināsiet izpratni par būtiskākajiem procesiem projektu vadībā – uzsākšanu, kontroli un noslēgumu. Apgūsiet projektu vadītājiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai komandā izveidotu vienotu projekta redzējumu un no paša sākuma ieviestu atbilstošas projekta struktūras, kā arī, izmantojot efektīvu kontroles mehānismu, noturētu projektu „uz pareizā ceļa” un nodrošinātu ie...

Iemācies vadīt projekta komandu

Ieguvumi Apgūsiet projektu vadītājiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai paaugstinātu projektu komandas efektivitāti komunikācijā, sadarbībā un resursu izmantošanā. Tēmas Projekta komandas raksturojums. Lomas, robežas un pilnvaras projekta komandā. Konfliktu vadīšana, risināšana un pārrunas. Komandas veidošana un sadarbība. Komandas dzīves cikls. Efektīvas...

Projektu vadīšana (bez priekšzināšanām)

Ieguvumi Uzzināsiet par projektu vadīšanas procesa svarīgākajiem aspektiem, par projekta vadītāja lomu, pilnvarām un atbildības jomām organizācijā. Apzināsiet savas stiprās puses, ierobežojumus un nepieciešamos attīstības virzienus, lai pilnvērtīgi izmantotu savu personīgo potenciālu projektu vadīšanā. Tēmas I. Ieskats projektu vadīšanas teorijā 1.Izpratne par pamata jēdzi...

Projektu vadība IT jomā

Tēmas 1. Projekta vadīšanas jēdzieni un terminoloģija. Projekta uzsākšana. Kopējais un atšķirīgais dažādu mērķu projektos. 2. Uzņēmuma projektu vadības karte: ·       projektu vadītāju kopējā izpratne par projektu vadību uzņēmumā, ·       projektā iesaistītās puses, ·       “šaurās vietas” projektu vadības gaitā, ·       prasības uzņēmuma IT projektu vadītājiem, ·       projekta vadītā...

Projekta norises audits

Ko varat gaidīt no šī kursa?   Šajā kursā fokusējamies uz vienu no būtiskākajiem aspektiem ikviena projekta vadīšanā – kā projekta vadītājs vai cits projekta interesents visā projekta gaitā var būt lietas kursā par projekta statusu, atbildībām, resursiem un kvalitāti.   Viens no instrumentiem, ko veiksmīgi var pielietot šim nolūkam ir projektu vadības audits, kas ir viens no projektu orientēta...

Projektu vadīšana

Ieguvumi Šī brīža ekonomiskie procesi diktē savus noteikumus, kā, piemēram, uzņēmuma resursu optimizēšanas gadījumā, dažādus projektus realizēt vienlaicīgi, nepazaudējot kvalitāti un nepārsniedzot plānotos finanšu resursus. Kā nodrošināt projektu veiksmīgu realizāciju, saglabājot iepriekš izvirzīto projekta mērķi un uzdevumus! Tēmas 1.        Projekta sagatavošanās etaps, iekšējās un ārējās ...