Lv
En

Iemācies vadīt projekta komandu

Ieguvumi

Apgūsiet projektu vadītājiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai paaugstinātu projektu komandas efektivitāti komunikācijā, sadarbībā un resursu izmantošanā.

Tēmas
  • Projekta komandas raksturojums.
  • Lomas, robežas un pilnvaras projekta komandā.
  • Konfliktu vadīšana, risināšana un pārrunas.
  • Komandas veidošana un sadarbība. Komandas dzīves cikls.
  • Efektīvas komunikācijas prasmes: verbālā komunikācija, rakstiskā komunikācija, starppersonu komunikācija.
  • Efektīva informācijas apmaiņa un komunikācija. Atbildība par informācijas apriti un kvalitāti.
  • Projekta komandas motivēšana.
  • Laika un stresa menedžments.
  • Problēmu risināsanas un lēmumu pieņemšanas aspekti projekta komandā.

Kursa ilgums 2 dienas