Lv
En

Dažādības vadības mācības Skatu Punkti

Spring Valley sadarbībā ar un biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) un Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) 2022. gadā turpina īstenot izglītojošos pasākumus par dažādības vadību "Skatu Punkti" klātienē. Tuvākie "Skatu Punkti: Cieņa" izglītojošie pasākumi notiks: 10.- 12. augusts Atpūtas kompleksā Miķelis (Gailīšu pagastā, Bauskā) 17.- 19. augusts Skrun...

ADKAR modelis pārmaiņu vadībā

Katrs, kurš mēģinājis savā dzīvē ieviest jaunus paradumus, zin, cik viegli ir atslīdēt atpakaļ iepriekšējā praksē. Organizācijas kontekstā tas notiek vēl vieglāk, jo nostrādā "pūļa" efekts - kādam rodas ideja pamēģināt, un ja izdodas izdarīt iepriekšējā, "vecajā" veidā, tad ātri vien visi atgriezīsies pie pirms pārmaiņu rīcību modeļiem.   Ko darīt? Nostiprināt pārmaiņas ar pārdomātu un sistemāti...

Vebinārs ''Tiešais vadītājs pārmaiņu vadībā''

Pārmaiņu vadībā var iesaistīties esot dažādās lomās. Cilvēks var būt sponsors, parasti tas ir augstākā līmeņa vadītājs, valdes vai padomes loceklis, kam ir svarīga konkrēto pārmaiņu realizācija organizācijā. Otra svarīgā loma ir tiešais vadītājs, kas ikdienā ir kopā ar cilvēkiem un vislabāk jūt viņu noskaņojumu un gatavību iesaistīties jaunajās iniciatīvās. Pārmaiņu aģents, ir trešā loma - tas ir ...

Seminārs vadītājiem “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Gada sākumā arvien aktuāla dažādu organizāciju vadītājiem kļūst vajadzība attīstīt prasmes, lai veiksmīgāk sagatavotos un novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. Šim nolūkam Spring Valley piedāvā klientiem tiešsaistes mācību semināru “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”. MĀCĪBU SEMINĀRA TĒMAS: -     Mērķi sarunām ar dar...

Noslēdzies mācību modulis "Emocionālā inteliģence" Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam

 2021. gada 19. oktobrī noslēdzās Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla mācību programmas modulis "Emocionālā inteliģence", kuru Spring Valley organizēja sadarbībā ar sertificētām emocionālās inteliģences praktiķēm Janu Strogonovu un Andu Kalniņu-Stūrīti. Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jo...

Radošā pieeja uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā

Indars Kraģis Izglītības vadības maģistrs un viens no retajiem radošuma veicināšanas speciālistiem Latvijā Šajā rakstā noskaidrosit, kas ir radošums un inovācijas. Tāpat sniegtas atbildes uz to, kā sadarboties ar radošiem darbiniekiem un kā vaidot radošumu veicinošu uzņēmuma vidi. Jautājumi skarti attiecībā uz to, kā varam stimulēt un pielietot darbinieku radošo potenciālu uzņēmuma konkurētspē...

Starptautiskā izglītības diena

“Tu nekad nevari būt par daudz saposies un pārāk izglītots,” bija pārliecināts slavenais angļu rakstnieks Oskars Vailds.   Arī mēs esam līdzīgās domās, jo jaunas zināšanas ļauj ne tikai paplašināt mūsu redzesloku. Tas ir arī viens no galvenajiem cilvēka attīstības dzinējspēkiem. Ne velti interese par profesionālās pilnveides programmām nepārtraukti palielinās. Tiesa, jauniešu un pieaug...

On blending mode: the reality of our Erasmus+ project EFFECT …

Despite the situation due to the COVID-19 crises the ERASMUS+ strategic cooperation project EFFECT team continues to work on the development of the curriculum and toolkit for teachers/educators working with low-educated learners with the aim to support the development of basic skills. This situation makes us realize even more how important basic skills are. In our project the focus is especiall...

Tiešsaistes mācības Erasmus+ projekta ietvaros

No 2020. gada 4-5. augustam tiešsaistes platformā Zoom.us norisinājās otrās mācības Erasmus+ projekta dalībniekiem, ko organizēja viens no projekta partneriem - organizācijas attīstības centrs “Spring Valley”.  Mācību mērķis - turpināt diskusijas un vienoties par kopīgas mācību programmas izstrādi potenciālajiem pasniedzējiem, izmantojot iegūtās zināšanas un apkopojot apmācībās izmantotās met...