Lv
En

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadīšana

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadīšana. (1. daļa) Raksta autori: Raksta autori: Jānis Gredzens (SIA “Spring Valley” Valdes loceklis), Lilita Beķere (SIA “Numeri”, Valdes locekle) Kopš 2021. gada pārmaiņas organizācijās ir kļuvušas vēl straujākas un mērķtiecīgākas nekā iepriekš. Mainīgā apkārtējā vide liek ieviest pārmaiņas, lai turpinātu pilnveidot un uzlabot uzņēmumu darbību un konkurēts...

Mācību tirgus jaunumi

Kā jau katru gada nogali, arī 2022. gada decembrī, Association for Talent Development (turpmāk tekstā ATD) nāca klajā ar ikgadējo mācību nozares pārskatu par darbinieku attīstības tendencēm, investīcijām un dažādām citām organizāciju aktivitātēm savu darbinieku mācībām ASV. Šoreiz pētījumā piedalījās 174 vietējie un starptautiskie ASV uzņēmumi.  Svarīgākie rādītāji, kas tika apskatīti 2022. gada ...

“Vērtību spēle” organizāciju attīstībai

Vērtības ir organizācijas kultūras mugurkauls un viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz veidot biznesa identitāti un korporatīvo kultūru organizācijā. Tās kalpo kā kritēriji vai standarti indivīda uzvedībai, t.i. tās nosaka veidu, kā cilvēki organizācijā rīkojas, izdara izvēles un pieņem lēmumus, īpaši neregulētās situācijās un dilemmās, ja nav skaidru instrukciju, kas nosaka noteiktu uzve...

Iekļaujošas sabiedrības izveidi Latvijā apgrūtina informācijas un izpratnes trūkums par dažādību

Latvijas darba tirgū šobrīd ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences – darba devēji pēdējo piecu gadu laikā ir kļuvuši atvērtāki dažādībai, liecina ekspertu  novērojumi. Tomēr tas joprojām nav iekļaujošs, jo gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju izpratne par dažādības vadību vēl nav pietiekama.   Par to, ka darba devēju atvērtība dažādībai ir būtiski palielinājusies, liecina dažādi faktori –...

Seminārs: Organizācijas kultūra - ko gaidīt pārmaiņu laikā?

27. oktobrī norisinājās "SmartHR" komandas rīkotais ikmēneša seminārs par šobrīd aktuālu tēmu personālvadībā: Organizācijas kultūra - tās veidošana un pārveidošana. Seminārā piedalījās arī Spring Valley izpilddirektors, konsultants un pasniedzējs Jānis Gredzens un Rūta Lūse - Spring Valley Attīstības direktore, konsultante un pasniedzēja. Programmas ietvaros viņi kopīgi iepazīstināja ar prakt...

Tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?"

2022. gada 2. novembrī notika Valsts darba inspekcijas un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?" Diskusijā piedalījās: Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja; Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides...

Dažādības vadības mācības Skatu Punkti

Spring Valley sadarbībā ar biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) un Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) 2022. gadā turpina īstenot izglītojošos pasākumus par dažādības vadību "Skatu Punkti" klātienē. Pēdējais "Skatu Punkti: Cieņa" izglītojošais pasākums 2022. gadā notiks no 5.līdz 7. oktobrim Port Hotel (Kazenes, Ādažu novads). Lai reģistrētos uz pasākumiem, lūgum...

ADKAR modelis pārmaiņu vadībā

Katrs, kurš mēģinājis savā dzīvē ieviest jaunus paradumus, zin, cik viegli ir atslīdēt atpakaļ iepriekšējā praksē. Organizācijas kontekstā tas notiek vēl vieglāk, jo nostrādā "pūļa" efekts - kādam rodas ideja pamēģināt, un ja izdodas izdarīt iepriekšējā, "vecajā" veidā, tad ātri vien visi atgriezīsies pie pirms pārmaiņu rīcību modeļiem.   Ko darīt? Nostiprināt pārmaiņas ar pārdomātu un sistemāti...

Vebinārs ''Tiešais vadītājs pārmaiņu vadībā''

Pārmaiņu vadībā var iesaistīties esot dažādās lomās. Cilvēks var būt sponsors, parasti tas ir augstākā līmeņa vadītājs, valdes vai padomes loceklis, kam ir svarīga konkrēto pārmaiņu realizācija organizācijā. Otra svarīgā loma ir tiešais vadītājs, kas ikdienā ir kopā ar cilvēkiem un vislabāk jūt viņu noskaņojumu un gatavību iesaistīties jaunajās iniciatīvās. Pārmaiņu aģents, ir trešā loma - tas ir ...

Seminārs vadītājiem “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Gada sākumā arvien aktuāla dažādu organizāciju vadītājiem kļūst vajadzība attīstīt prasmes, lai veiksmīgāk sagatavotos un novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. Šim nolūkam Spring Valley piedāvā klientiem tiešsaistes mācību semināru “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”. MĀCĪBU SEMINĀRA TĒMAS: -     Mērķi sarunām ar dar...