Lv
En

Organizācijas kultūra un pārmaiņas

Raksts "Organizācijas kultūra un pārmaiņas" Jānis Gredzens, Pārmaiņu un personālvadības konsultants Aprīlis, 2024   Kādā populārā latviešu filmā viens kārtīgs latviešu vīrs reiz izteicās, ka kultūra sākas no mazmājiņas… un viņam nevar nepiekrist. Organizācijas kultūras tēmā sīkumu nav un katra detaļa ir svarīga. Jebkurš jaunienācējs organizācijā visspilgtāk organizācijas kultūras iezīmes redz...

Pārmaiņu vadības indekss 2023.

2024. gada 14. februārī Zināšanu platformas "Vadi pārmaiņas" eksperti Anita Gaile, Ieva Zaumane, Ojārs Stūtre un Spring Valley vadītājs Jānis Gredzens pasākumā "Pārmaiņu vadības indekss 2023." pārrunāja un prezentēja 2023. gada indeksa rezultātus. Pasākums notika Latvijas nacionālās bibliotēkas telpās un tajā piedalījās Pārmaiņu vadības indeksa aptaujas dalībnieki no dažādām Latvijas organizācij...

Latvijas darba devējiem nepieciešams atbalsts iekļaujošas darba vides izveidē

Informācija masu medijiem 19.12.2023.   Latvijas darba devējiem nepieciešams atbalsts iekļaujošas darba vides izveidē  Palielinoties darba devēju izpratnei par iekļaujošas darba vides nozīmi, dažādībai veltītu iniciatīvu īpatsvars Latvijā palielinās. Tomēr tās ne vienmēr sniedz maksimālo efektu, jo bieži vien trūkst stratēģiskas un sistemātiskas pieejas, tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds ...

Dažādības vadības mācības Skatu Punkti 2023. gadā

Spring Valley sadarbībā ar biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) un Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) no 2023. gadā īstenoja izglītojošos pasākumus par dažādības vadību "Skatu Punkti" klātienē. “Skatu Punkti” bija bezmaksas dažādības vadības mācības, kas tika organizētas visā Latvijas teritorijā. To mērķis bija paaugstināt darba devēju un darbinieku kompetenci p...

Uzsāk darba devēju atbalsta programmu iekļaujošas darba vides attīstībai Latvijā

Informācija masu medijiem 21.09.2023.   Uzsāk darba devēju atbalsta programmu iekļaujošas darba vides attīstībai Latvijā  Lai arī pētījumu dati liecina, ka Latvijas korporatīvajā vidē atvērtība dažādībai palielinās, darba tirgus joprojām nav iekļaujošs, un tas nav tikai sabiedrībā pastāvošo stereotipu dēļ. Saskaņā ar ekspertu novērojumiem darba devējiem trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt ...

Iekļaujošas sabiedrības izveidi Latvijā apgrūtina informācijas un izpratnes trūkums par dažādību

Latvijas darba tirgū šobrīd ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences – darba devēji pēdējo piecu gadu laikā ir kļuvuši atvērtāki dažādībai, liecina ekspertu  novērojumi. Tomēr tas joprojām nav iekļaujošs, jo gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju izpratne par dažādības vadību vēl nav pietiekama.   Par to, ka darba devēju atvērtība dažādībai ir būtiski palielinājusies, liecina dažādi faktori –...

Seminārs: Organizācijas kultūra - ko gaidīt pārmaiņu laikā?

27. oktobrī norisinājās "SmartHR" komandas rīkotais ikmēneša seminārs par šobrīd aktuālu tēmu personālvadībā: Organizācijas kultūra - tās veidošana un pārveidošana. Seminārā piedalījās arī Spring Valley izpilddirektors, konsultants un pasniedzējs Jānis Gredzens un Rūta Lūse - Spring Valley Attīstības direktore, konsultante un pasniedzēja. Programmas ietvaros viņi kopīgi iepazīstināja ar prakt...

ADKAR modelis pārmaiņu vadībā

Katrs, kurš mēģinājis savā dzīvē ieviest jaunus paradumus, zin, cik viegli ir atslīdēt atpakaļ iepriekšējā praksē. Organizācijas kontekstā tas notiek vēl vieglāk, jo nostrādā "pūļa" efekts - kādam rodas ideja pamēģināt, un ja izdodas izdarīt iepriekšējā, "vecajā" veidā, tad ātri vien visi atgriezīsies pie pirms pārmaiņu rīcību modeļiem.   Ko darīt? Nostiprināt pārmaiņas ar pārdomātu un sistemāti...

Vebinārs ''Tiešais vadītājs pārmaiņu vadībā''

Pārmaiņu vadībā var iesaistīties esot dažādās lomās. Cilvēks var būt sponsors, parasti tas ir augstākā līmeņa vadītājs, valdes vai padomes loceklis, kam ir svarīga konkrēto pārmaiņu realizācija organizācijā. Otra svarīgā loma ir tiešais vadītājs, kas ikdienā ir kopā ar cilvēkiem un vislabāk jūt viņu noskaņojumu un gatavību iesaistīties jaunajās iniciatīvās. Pārmaiņu aģents, ir trešā loma - tas ir ...

Seminārs vadītājiem “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Gada sākumā arvien aktuāla dažādu organizāciju vadītājiem kļūst vajadzība attīstīt prasmes, lai veiksmīgāk sagatavotos un novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. Šim nolūkam Spring Valley piedāvā klientiem tiešsaistes mācību semināru “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”. MĀCĪBU SEMINĀRA TĒMAS: -     Mērķi sarunām ar dar...