Lv
En

Iekļaujošas sabiedrības izveidi Latvijā apgrūtina informācijas un izpratnes trūkums par dažādību

Latvijas darba tirgū šobrīd ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences – darba devēji pēdējo piecu gadu laikā ir kļuvuši atvērtāki dažādībai, liecina ekspertu  novērojumi. Tomēr tas joprojām nav iekļaujošs, jo gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju izpratne par dažādības vadību vēl nav pietiekama.   Par to, ka darba devēju atvērtība dažādībai ir būtiski palielinājusies, liecina dažādi faktori –...

“Vērtību spēle” organizāciju attīstībai

Vērtības ir organizācijas kultūras mugurkauls un viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz veidot biznesa identitāti un korporatīvo kultūru organizācijā. Tās kalpo kā kritēriji vai standarti indivīda uzvedībai, t.i. tās nosaka veidu, kā cilvēki organizācijā rīkojas, izdara izvēles un pieņem lēmumus, īpaši neregulētās situācijās un dilemmās, ja nav skaidru instrukciju, kas nosaka noteiktu uzve...

Seminārs: Organizācijas kultūra - ko gaidīt pārmaiņu laikā?

27. oktobrī norisinājās "SmartHR" komandas rīkotais ikmēneša seminārs par šobrīd aktuālu tēmu personālvadībā: Organizācijas kultūra - tās veidošana un pārveidošana. Seminārā piedalījās arī Spring Valley izpilddirektors, konsultants un pasniedzējs Jānis Gredzens un Rūta Lūse - Spring Valley Attīstības direktore, konsultante un pasniedzēja. Programmas ietvaros viņi kopīgi iepazīstināja ar prakt...

Tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?"

2022. gada 2. novembrī notika Valsts darba inspekcijas un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?" Diskusijā piedalījās: Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja; Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides...

Dažādības vadības mācības Skatu Punkti

Spring Valley sadarbībā ar biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) un Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) 2022. gadā turpina īstenot izglītojošos pasākumus par dažādības vadību "Skatu Punkti" klātienē. Pēdējais "Skatu Punkti: Cieņa" izglītojošais pasākums 2022. gadā notiks no 5.līdz 7. oktobrim Port Hotel (Kazenes, Ādažu novads). Lai reģistrētos uz pasākumiem, lūgum...

ADKAR modelis pārmaiņu vadībā

Katrs, kurš mēģinājis savā dzīvē ieviest jaunus paradumus, zin, cik viegli ir atslīdēt atpakaļ iepriekšējā praksē. Organizācijas kontekstā tas notiek vēl vieglāk, jo nostrādā "pūļa" efekts - kādam rodas ideja pamēģināt, un ja izdodas izdarīt iepriekšējā, "vecajā" veidā, tad ātri vien visi atgriezīsies pie pirms pārmaiņu rīcību modeļiem.   Ko darīt? Nostiprināt pārmaiņas ar pārdomātu un sistemāti...

Vebinārs ''Tiešais vadītājs pārmaiņu vadībā''

Pārmaiņu vadībā var iesaistīties esot dažādās lomās. Cilvēks var būt sponsors, parasti tas ir augstākā līmeņa vadītājs, valdes vai padomes loceklis, kam ir svarīga konkrēto pārmaiņu realizācija organizācijā. Otra svarīgā loma ir tiešais vadītājs, kas ikdienā ir kopā ar cilvēkiem un vislabāk jūt viņu noskaņojumu un gatavību iesaistīties jaunajās iniciatīvās. Pārmaiņu aģents, ir trešā loma - tas ir ...

Seminārs vadītājiem “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Gada sākumā arvien aktuāla dažādu organizāciju vadītājiem kļūst vajadzība attīstīt prasmes, lai veiksmīgāk sagatavotos un novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. Šim nolūkam Spring Valley piedāvā klientiem tiešsaistes mācību semināru “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”. MĀCĪBU SEMINĀRA TĒMAS: -     Mērķi sarunām ar dar...

Noslēdzies mācību modulis "Emocionālā inteliģence" Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam

 2021. gada 19. oktobrī noslēdzās Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla mācību programmas modulis "Emocionālā inteliģence", kuru Spring Valley organizēja sadarbībā ar sertificētām emocionālās inteliģences praktiķēm Janu Strogonovu un Andu Kalniņu-Stūrīti. Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jo...

Radošā pieeja uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā

Indars Kraģis Izglītības vadības maģistrs un viens no retajiem radošuma veicināšanas speciālistiem Latvijā Šajā rakstā noskaidrosit, kas ir radošums un inovācijas. Tāpat sniegtas atbildes uz to, kā sadarboties ar radošiem darbiniekiem un kā vaidot radošumu veicinošu uzņēmuma vidi. Jautājumi skarti attiecībā uz to, kā varam stimulēt un pielietot darbinieku radošo potenciālu uzņēmuma konkurētspē...