Lv
En

Dažādības vadības mācības "Skatu Punkti"

Spring Valley sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un Biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) šogad 2021. gadā un arī nākamgad īsteno projektu “Skatu Punkti”.   “Skatu Punkti” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas tiek organizētas visā Latvijas teritorijā. To mērķis ir paaugstināt darba devēju un darbinieku kompetenci par pret diskriminācijas, dažādī...

Noslēdzies mācību modulis "Emocionālā inteliģence" Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam

 2021. gada 19. oktobrī noslēdzās Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla mācību programmas modulis "Emocionālā inteliģence", kuru Spring Valley organizēja sadarbībā ar sertificētām emocionālās inteliģences praktiķēm Janu Strogonovu un Andu Kalniņu-Stūrīti. Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jo...

Radošā pieeja uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā

Indars Kraģis Izglītības vadības maģistrs un viens no retajiem radošuma veicināšanas speciālistiem Latvijā Šajā rakstā noskaidrosit, kas ir radošums un inovācijas. Tāpat sniegtas atbildes uz to, kā sadarboties ar radošiem darbiniekiem un kā vaidot radošumu veicinošu uzņēmuma vidi. Jautājumi skarti attiecībā uz to, kā varam stimulēt un pielietot darbinieku radošo potenciālu uzņēmuma konkurētspē...

Starptautiskā izglītības diena

“Tu nekad nevari būt par daudz saposies un pārāk izglītots,” bija pārliecināts slavenais angļu rakstnieks Oskars Vailds.   Arī mēs esam līdzīgās domās, jo jaunas zināšanas ļauj ne tikai paplašināt mūsu redzesloku. Tas ir arī viens no galvenajiem cilvēka attīstības dzinējspēkiem. Ne velti interese par profesionālās pilnveides programmām nepārtraukti palielinās. Tiesa, jauniešu un pieaug...

Tiešsaistes mācību seminārs “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Šobrīd arvien aktuālāka kļūst vajadzība attīstīt vadītāja prasmes, lai veiksmīgāk novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. Šim nolūkam Spring Valley piedāvā klientiem tiešsaistes mācību semināru “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”. MĀCĪBU SEMINĀRA TĒMAS: -     Mērķi sarunām ar darbinieku. -     Sarunu efektivitātes v...

On blending mode: the reality of our Erasmus+ project EFFECT …

Despite the situation due to the COVID-19 crises the ERASMUS+ strategic cooperation project EFFECT team continues to work on the development of the curriculum and toolkit for teachers/educators working with low-educated learners with the aim to support the development of basic skills. This situation makes us realize even more how important basic skills are. In our project the focus is especiall...

Tiešsaistes mācības Erasmus+ projekta ietvaros

No 2020. gada 4-5. augustam tiešsaistes platformā Zoom.us norisinājās otrās mācības Erasmus+ projekta dalībniekiem, ko organizēja viens no projekta partneriem - organizācijas attīstības centrs “Spring Valley”.  Mācību mērķis - turpināt diskusijas un vienoties par kopīgas mācību programmas izstrādi potenciālajiem pasniedzējiem, izmantojot iegūtās zināšanas un apkopojot apmācībās izmantotās met...

Paneļdiskusija "Koučings vs. mentorings, psihoterpija, supervīzija. Ko izvēlēties?"

Sarunu festivāla LAMPA 2020 programmas ietvaros biedrība ICF Latvia aicina šī gada 4. septembrī plkst. 11.00-12.30 uz paneļdiskusiju "Koučings vs. mentorings, psihoterpija, supervīzija. Ko izvēlēties?", kurā piedalīsies arī mūsu uzņēmuma Spring Valley vadītājs – Jānis Gredzens.  Gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē cilvēki arvien biežāk izvēlas līdzgaitnieku — atbalstošu personu, kura pa...

2020. gada Ilgtspējas indeksa rezultāti

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) līdzdibinātājs un katru gadu tā eksperti piedalās projektā Ilgtspējas indeksa Darba vides un Stratēģijas sadaļās. Šis projekts veicina Latvijas organizāciju iesaisti savu spēju novērtēšanā un organizāciju ilgtermiņa attīstības veicināšanā. 2020 gada 11. jūnijā ir paziņoti Ilgtspējas indeksa r...