Lv
En

Projektu vadīšana

Ieguvumi

Šī brīža ekonomiskie procesi diktē savus noteikumus, kā, piemēram, uzņēmuma resursu optimizēšanas gadījumā, dažādus projektus realizēt vienlaicīgi, nepazaudējot kvalitāti un nepārsniedzot plānotos finanšu resursus. Kā nodrošināt projektu veiksmīgu realizāciju, saglabājot iepriekš izvirzīto projekta mērķi un uzdevumus!

Tēmas
1.        Projekta sagatavošanās etaps, iekšējās un ārējās vides analīze.
2.        Projekta idejas formulējums, projekta mērķu izvēle.
3.        Projekta stratēģijas izvēle.
4.        Projekta struktūrplāna izveide.
5.        Projekta cikla vadības (PCM) etapi, to plānošana.
6.        Projekta norišu plānošana, resursu piesaiste.
7.        Projekta kvalitātes prasības.
8.        Projektu realizēšanas veiksmes un neveiksmes faktori.
 
Metodoloģiskais nodrošinājums: izdales materiāli par apskatāmo tēmu.
Kursa laikā tiek organizēts patstāvīgie darbi ar projektu izstrādes simulāciju – struktūrplāna izveidi, kā arī lēmumu pieņemšanas situāciju izspēli projektos.

Kursa ilgums:
8 stundas( 1 diena)