Lv
En

Lietišķu sarunu vadīšanas metodika un tehnika

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Kā praktiski un mērķtiecīgi gatavoties un vadīt lietišķas pārrunas? Veiksmīgi vadīt lietišķas sarunas var iemācīties tikai vadot lietišķas sarunas. Protams, pirms tam ‘drošā vidē’ apgūstot dažādas lietišķo sarunu vadīšanas metodikas un praktiski vingrinot sarunu vadīšanai nepieciešamās prasmes. Mērķtiecīgi vadīt sarunu sev vēlamajā virzienā izdosies tikai tad, ja pirms tam būsiet tai pietiekami labi sagatavojušies.

Šis ir pilnībā praktisks treniņš lietišķo sarunu plānošanā, sagatavošanā un vadīšanā.
  • Dalībnieki padziļina izpratni par katras sarunas diviem stratēģiskiem uzdevumiem - mērķtiecīgu sarunas partnera pārliecināšanu un ietekmēšanu. Izprot sarunas lietišķos un attiecību mērķus.
  • Praktiski trenējas strukturēt un vadīt lietišķas sarunas.
  • Pilnveido aktīvās klausīšanās, jautājumu uzdošanas, iebildumu atspēkošanas un argumentēšanas prasmes.
  •  Sagatavo un sniedz prezentāciju, iegūst atgriezenisko saiti par savām stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Ikvienam vadītājam, ikvienam cilvēkam – visi var attīstīt lietišķu sarunu vadīšanas prasmes. Tās palīdz sasniegt mērķus un veiksmīgāk ietekmēt procesus sev vēlamā virzienā it visās dzīves un darba situācijās.
 
Kursa ilgums 16 h.