Lv
En

Tiešsaistes mācību seminārs “Sarunu vadīšana ar darbinieku un atgriezeniskās saites sniegšana”

Šobrīd arvien aktuālāka kļūst vajadzība attīstīt vadītāja prasmes, lai veiksmīgāk novadītu ikgadējās darba izpildes un attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem. 

Mācību semināra tēmas
:
-     Mērķi sarunām ar darbinieku.
-     Sarunu efektivitātes veiksmes faktori.
-     Darba izpildes novērtēšanas sarunas.
-     Atgriezeniskā saites pamata principi.
-     Sagatavošanās sarunām atgriezeniskās saites sniegšanai. Uzslavas un kritikas izteikšana.
-     Svarīgākās komunikācijas prasmes sarunām ar darbinieku.

Mācību semināra norises aprakstsšeit
Esam atvērti dialogam, lai pārrunātu un vienotos par atbilstošāko mācību programmas piedāvājumu, un rezultātā izveidotu veiksmīgu un abpusēji izdevīgu sadarbību.

Plānotais norises laiks un vieta: savstarpēji saskaņots datums, tiešsaistes mācību platformas Zoom vidē
Mācību ilgums: 3h 15 min
Semināru vada: Rūta Lūse