Lv
En

Online mācību kurss speciālistiem par Iekšējo Komunikāciju

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Daudzas kompānijas domā kā motivēt darbiniekus un radīt vidi, kur darbinieki justos labi, būtu produktīvi un ar prieku nāktu uz darbu. Rezultatīva Iekšējā Komunikācija ir šādu organizāciju epicentrā, jo, veidojot atvērtu sarunu organizācijas iekšienē, informācija nonāk pie īstajiem cilvēkiem īstajā laikā, darbinieki ir informēti par procesiem un uzticas kompānijai un tās vadītājiem. Viena no vadošajām pētījumu un konsultēšanas kompānijām Gartner savos pētījumos norāda – ir tieša saistība starp darbinieku apmierinātību, klientu apmierinātību un kompānijas peļņu un rentabilitāti.

Spring Valley piedāvā Latvijā pirmo  pilnas dienas semināru, kuras galvenā tēma ir Iekšējā Komunikācija. Tas paredzēts visiem Iekšējās Komunikāciju saistītiem speciālistiem, kuriem jau ikdienā jāveic komunikācija uzņēmuma iekšienē vai tie ir nesen uzsākuši darboties šajā jomā. Daudzas organizācijas uzsver Iekšējās Komunikācijas lomu organizācijas kultūras un veiksmīgas biznesa darbības pamatā, taču joprojām Latvijā Iekšējo Komunikācijas teorijas un prakses apgūšanai nav plaša piedāvājuma. Šis seminārs veidots, lai būtu labs balanss starp Iekšējās Komunikācijas teoriju, labākiem pasaules piemēriem, praktiskiem darbiem un savstarpējai tīklošanai, jaunu kontaktu veidošanai.
 
Galvenās tēmas:
- Kas ir Iekšējā Komunikācija un kāda ir tās pievienotā vērtība organizācijā?
- Kā veidot veiksmīgu Iekšējo Komunikācijas stratēģiju? 
- Kā segmentēt savu auditoriju? 
- Kā veidot satura stratēģiju?
- Sadarbība ar citiem departamentiem un Ārējo Komunikāciju 
- Komunikācijas kanāli un rīki, to efektivitāte
- Labākie vietējie un pasaules piemēri modernai Iekšējās Komunikācijas kampaņai 

Seminārs noritēs vebināra formātā divas dienas, katrā 180 minūtes un tajā ievērots princips, ka teorija, praktiska darbošanās un diskusija ir līdzvērtīgā dalījumā.
Grupas tiek komplektētas līdz 15 cilvēkiem