Lv
En

Komunikācija ar medijiem

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Šis ir praktisks treniņš, ko veidojam un vadām kopā ar profesionāliem TV un radio  žurnālistiem. Vispirms dalībnieki iepazīstas ar mēdiju darbības pamata principiem un  uzņēmuma tēla veidošanas aspektiem komunikācijā ar mēdijiem.
 
Ar interaktīvu vingrinājumu un video treniņu palīdzību dalībnieki praktiski trenējas komunicēt ar žurnālistiem, pilnveidojot prezentēšanas, ietekmēšanas un argumentēšanas prasmes, lai spētu pārliecinoši pārstāvēt sava uzņēmuma viedokli. Vingrinājumu saturā tiek iestrādāta informācija un situācija no uzņēmuma reālās dzīves. 
 
Atbalstam tiek sniegts teorētiskais pamatojums par veiksmīgas komunikācijas kritērijiem, psiholoģiskajiem aspektiem un stresa vadīšanu komunikācijā ar mēdijiem. Dalībnieku ieguvums ir paaugstināta pašapziņa un iegūta pārliecība par savu spēju veiksmīgi komunicēt ar mēdijiem.
 
Kam noderīgs šis kurss?
Visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem un darbiniekiem, kas vēlas pilnveidot zināšanas un prasmes komunikācijā ar mēdijiem.
 
Kursa ilgums 16 h.