Lv
En

Klientu vadības un pārdošanas organizācijas attīstības programma

Programmu izstrādā atbilstoši Jūsu uzņēmuma biznesa kontekstam un vajadzībām. Tā ir integrēta izpētes, konsultāciju un attīstības programma, kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmuma iniciatīvas veikt nepieciešamās izmaiņas klientu vadības resursu izmantošanā, klientu attiecību pārvaldības uzlabošanā, klientu vadītāju pārdotspējas paaugstināšanā un ar pārdošanas procesu saistīto izdevumu un pārdošanas cikla ilguma optimizēšanā.
 
Ko varat gaidīt no šīs programmas?
Rekomendējam uzņēmumā izpētīt un, balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, plānot nepieciešamās attīstības darbības (izvēloties piemērotāko metodi katrai situācijai – konsultācijas, mācību programmas, labās prakses situāciju analīze, koučingu, mentoringu u.c.) šādos virzienos:
I. Pārdošanas procesa pārvaldība - mērķi un pārvaldības process, informācijas izmantošana ieņēmumu, investīciju un resursu plānošanā, lielo darījumu risku vadība, klientu vadības resursu lietderīga izmantošana, pārdošanas KPI’s.
II. Uz ilgtermiņu sadarbību orientētas klientu attiecības - klientu attīstības plāns,
klientu vajadzību maiņas prognoze un jauno produktu/pakalpojumu attīstība, jaunu klientu piesaiste – taktiskā plānošana un realizācija.
III. B2B pārdošanas organizators - klientu vadītāja loma un atbildība, klientu dosjē, operatīva pārdošana, pārdošanas aktivitāšu vadība, pārdošanas procesi, piegāde, attiecību uzturēšana un jauno iespēju vadība.

Papildus iespēja. Lai pārbaudīt klientu vadītāju un pārdošanas komandas profesionālās iemaņas, uzņēmuma produktu pakalpojumu zināšanas, komandas darbu un spēju efektīvi pielietot pārdošanas metodes, programmu var noslēgt ar tiešsaistes pārdošanas praktikumu “Meistaru kaltuve”. Tas nozīmē - reālu biznesa vai pārdošanas situāciju, kurā pircēju lomā var būt Jūsu uzņēmuma esošais klients vai partneris, kā arī citas nozares vadošais uzņēmums. Praktikums tiek filmēts un analizēts pēc efektīvas pārdošanas vizītes metodoloģijas, vienlaikus nodrošinot katram dalībniekam iespēju sniegt un saņemt atgriezenisko saiti.

Kam šī programma ir noderīga?
Klientu attiecību vadītājiem, pārdošanas vadītājiem un pārdošanas komandām, kas vēlas pilnveidot savu pārdošanas profesionalitāti un paaugstināt darba efektivitāti.

Programmas ilgums 24 h

Piezīme. Atbilstoši klienta vajadzībām iespējams apgūt atsevišķas šīs programmas tēmas.