Lv
En

Pārliecinoša uzvedība

  Gan saspringtajā ikdienas darbā, gan dažādās sociālās situācijās ikvienam no mums ļoti bieži nākas būt opozīcijā un aizstāvēt savu viedokli, skaidri nosakot savas vajadzības.. Šīs uzvedības mērķis nav uzvarēt par katru cenu, bet atrisināt kādu problēmu un iegūt pēc iespējas  labāku rezultātu. Pārliecinoša uzvedība nekādā gadījumā nav sinonīms agresivitātei, jo agresīvas uzvedības mērķ...

Kur un kā notiek „īstā” lēmumu pieņemšana ?

Sadarbībā ar portālu Apollo 2004. gada aprīlis Rūta Lūse Runājot par lēmumu pieņemšanas procesu organizācijā, šoreiz neapskatīsim gadījumu, kad lēmumu pieņemšana organizācijā notiek, īpašniekam vai vadītājam vienpersoniski izsakot savu vienīgo un pareizo viedokli, bet kā lēmumu pieņemšana notiek grupas līmenī. Vairums ikdienas organizācijas darbību ietekmējoši lēmumi tiek pieņemti mazās gr...

Vai es nopirkšu hamburgeru no kovboja?

Žurnāls "Kapitāls" Nr. 11 (23), 1999 Deklans Ficsaimons Daudzās Austrumeiropas valstīs kompānijas aizrautīgi vēlas apgūt modernā biznesa vadīšanas iemaņas. Pieprasījums ir liels. Bet kā kompānijām patiešām iegūt vērtīgas zināšanas? Vai firmas, kas ienāk Latvijā, lai pārdotu mācību kursus, ir vislabākās? Kāda ir Latvijas vietējo mācību firmu piedāvāto kursu kvalitāte? Šie ir ļoti sarežģīti un v...

Uzņēmums-nevis mašīna, bet organisms

Žurnāls "Kapitāls" Nr. 3 (27), 2000 Deklans Ficsaimons Pārmaiņām jāsākas ar pārmaiņām pašos vadītājos 1996.gadā mazā itāliešu restorānā Alma-Atā, Kazahstānā, satiku kādu aptuveni 35 gadus vecu blondu, muskuļotu bijušo Valsts drošības dienesta virsnieku. Viņam Maskavā bija sava firma, kas nodarbojās ar telekomunikāciju norēķinu sistēmu ieviešanu uzņēmumos. Mūsu sarunas laikā viņš jautāja, kāda...

Kas notiek uzņēmumā?

Spring Valley Rūta Lūse Īss ieskats vadītājiem par to, kas ir organizācijas attīstība Vai uzskatāt, ka jūsu uzņēmumā viss ir vislabākajā kārtībā – biznesa mērķi sasniegti, darbinieki apmierināti? Brīnišķīgi! Tomēr, vai esat pārliecināti, ka izmantojāt visus iespējamos uzņēmuma resursus un potenciālu? Jūsu uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi un produkti ir tirgū pieprasīti, tomēr nez...

Būt īstajā vietā

Biznesa Psiholoģija, 2009. gada februāris - marts Russel Connor Viens no svarīgākajiem vadības darba aspektiem ir novērtēt un nodrošināt katra darbinieka potenciāla atbilstību noteikta amata prasībām. Savukārt, šis aspekts cieši saistīts ar citām ļoti svarīgām lietām uzņēmumā – motivāciju, darba kvalitāti, resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu. Rassella Konora ideju un instrumenta pielieto...

Kāda ir līdera loma biznesa attīstībā šodien?

Portāls B2Binfo.lv, 2009. gada 12. maijā Rūta Lūse "Manuprāt, Latvija jau ir ļoti bagāta ar uzņēmējiem – līderiem. Var tikai apbrīnot un lepoties ar jau pieredzējušiem līderiem, ar kādu pacietību, spītību un gudrību šie līderi turpina iesākto. Var priecāties par jaunajiem līderiem, ar kādu enerģiju un radošumu viņi šajā nebūt ne labvēlīgajā laikā iesaistās uzņēmējdarbībā! Katru dienu medijos v...

Par mācību efektivitātes novērtēšanu

Biznesa psiholoģija Nr.20 Rūta Lūse, Jānis Gredzens Mācību ieguvumu efektivitāte ir atkarīga no lineāras cēloņu ķēdes, ko veido vairāki aspekti: * veids, kā organizācijā nosaka mācību vajadzības un mērķus, * kā dalībniekiem paziņo par mācībām, * kā dalībnieki apmeklē mācības, * vai tiek nodrošināta mācīties veicinoša vide (vieta, telpas, laiks, pusdienas, gaiss, apgaismojums, siltums),...

Par līderību

Runājot par līderību, bieži izmanto izcilu cilvēku pieeju – identificē galvenās personības iezīmes, lai izprastu, kas ir noteicošie faktori līdera rakstura izveidē, pēta izcilu personību autobiogrāfijas un mēģina tās atdarināt.  Ja organizācijām ir vajadzīgi līderi, parasti tiek uzaicināti konsultanti vai izmantoti novērtēšanas centru pakalpojumi un atlasīti tie cilvēkresursi ar līd...