Lv
En

Par līderību

Runājot par līderību, bieži izmanto izcilu cilvēku pieeju – identificē galvenās personības iezīmes, lai izprastu, kas ir noteicošie faktori līdera rakstura izveidē, pēta izcilu personību autobiogrāfijas un mēģina tās atdarināt. 

Ja organizācijām ir vajadzīgi līderi, parasti tiek uzaicināti konsultanti vai izmantoti novērtēšanas centru pakalpojumi un atlasīti tie cilvēkresursi ar līderim nepieciešamām īpašībām un pieredzi. Tas prasa lielus finansiālus līdzekļus, bet rezultāts ne vienmēr sakrīt ar gaidīto.

 

Vairāk par līderību lasiet šeit: Par līderību