Lv
En

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadīšana

Digitālā transformācija un pārmaiņu vadīšana. (1. daļa) Raksta autori: Raksta autori: Jānis Gredzens (SIA “Spring Valley” Valdes loceklis), Lilita Beķere (SIA “Numeri”, Valdes locekle) Kopš 2021. gada pārmaiņas organizācijās ir kļuvušas vēl straujākas un mērķtiecīgākas nekā iepriekš. Mainīgā apkārtējā vide liek ieviest pārmaiņas, lai turpinātu pilnveidot un uzlabot uzņēmumu darbību un konkurēts...

“Kolektīvisms” vairs nav modē

Jānis Gredzens Organizācijas attīstības centra Spring Valley valdes loceklis, pārmaiņu un personāla vadības eksperts Nevienam nav noslēpums, ka darbinieki ir viens no vērtīgākajiem uzņēmumu resursiem. Tomēr, domājot par uzņēmumu attīstību 2020. gadā un nedaudz tālākā perspektīvā, darba devējiem ir jāņem vērā, ka darbinieku loma organizācijās būtiski palielinās. Klasiskais darba organizācija...

Biznesam.lv speciālizlaidums

Iepazīstieties ar Biznesam.lv izveidoto 2019. gada katalogu Vadības risinājumi organizācijām! Speciālizdevumā pieejams arī Spring Valley Izpilddirektora un valdes locekļa Jāņa Gredzena raksts par "Organizācijas darba vidi 2020. gadā". Speciālizdevums pieejams lejupielādei šeit! ...

Gudrības ekonomika

Ar zināšanām nepietiek, lai rīkotos gudri Žanete Drone Organizācijas attīstības centra Spring Valley konsultante     Raugoties visapkārt, šķiet, ka tik traki kā šobrīd, pasaulē nekad nav gājis. Taču visticamāk, tādas pašas domas cilvēkiem bijušas ikvienā laikmetā, it īpaši to griežos. Un tomēr – kas īsti notiek? Kāpēc laikā, kad mums pieejama visas pasaules informācija, kad esam spējīgi jau n...

MBTI - pasaulē populārākais instruments sevis apzināšanās, personīgās un grupas efektivitātes celšanai

Žanete Drone Organizācijas attīstības centra SpringValley konsultante Sertificēta MBTI trenere   Par mūsdienu folkloru kļuvušais jautājums “kas es esmu?”, patiesībā ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, ko savas dzīves laikā mēs varam sev uzdot. Un ne tikai uzdot, bet arī meklēt atbildi uz to.   Ikviens no mums var censties sniegt atbildi uz šo jautājumu caur savām lomām – darbinieks, va...

Kas ietekmēs mācību pakalpojumu tirgu Latvijā 2014.gadā?

Kas ietekmē mācību pakalpojumu tirgu Latvijā šobrīd?   Pēc kādiem kritērijiem vai principiem organizācijas izvēlas mācīties? Par kritērijiem var runāt raugoties no dažādiem aspektiem: 1)Raugoties no finanšu aspekta – joprojām pārsvarā darbojas princips – īsā laika posmā, daudz un izcili par viszemāko cenu...   2)Raugoties no piegādātāja izvēles aspekta (izņemot finanšu aspektu) – ·       Li...

Darba izpilde jāvērtē daudzpusīgi

Jānis Gredzens izdevumam „Ilgtspējas indekss 2011” Latvijas organizācijās darba izpildes novērtēšanas (tiek lietots arī termins darba snieguma novērtēšana), un attīstības pārrunas ir pietiekoši izplatīts instruments darbinieku darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Organizācijās to ievieš un izmanto organizācijas efektivitātes celšanai un mērķu sasniegšanai, kā arī plā...

Mācības kā biznesa process

Ilze Čiščakova izdevumam „Ilgtspējas indekss 2011” Mācības organizācijā un biznesa rezultāti Šī brīža sarežģītajā ekonomiskajā situācijā ļoti daudzos uzņēmumos darbinieku mācību un attīstības jautājumi nav prioritāšu saraksta sākumā. No uzņēmumu vadības puses skatoties – pamatoti. Savukārt, no organizācijas attīstības aspekta skatoties, joprojām jāatgādina, ka darbinieku attīstības un apmācīb...

Misija, vīzija un vērtības ir jākomunicē

Rūta Lūse (Spring Valley) un Ieva Kukule(Hauska&Partners) izdevumam „Ilgtspējas indekss 2011” Misija, vīzija un vērtības – kāpēc svarīgi definēt un kāpēc tās jākomunicē darbiniekiem? Vīzija, misija un vērtības ir organizācijas vadīšanas pamata instrumenti. Misiju un vērtības saprot ar tām pamata lietām, kas pamato organizācijas pastāvēšanas jēgu un nozīmi cilvēku piederībai kādai organizāc...

Mācības organizācijā un biznesa rezultāti

Biznesa psiholoģija, 2009.gada augusts-septembris Nr.19 Rūta Lūse, Jānis Gredzens Šī brīža sarežģītajā ekonomiskajā situācijā ļoti daudzos uzņēmumos darbinieku mācību un attīstības jautājumi nav prioritāšu saraksta sākumā. No uzņēmumu vadības puses skatoties – pamatoti. Savukārt, no organizācijas attīstības aspekta skatoties, joprojām ‘jāatgādina, ka darbinieku attīstības un apmācības jautājumi...