Lv
En

Indivīda loma grupā un organizācijā

Tēma “Loma organizācijā” kļuva aktuāla, kad organizācijas attīstību sāka pētīt no zinātniskā viedokļa. Organizācijās noris pastāvīgi pārmaiņu procesi, kas galvenokārt atkarīgi no atsevišķu personu lomām un veida, kā cilvēki — lomu izpildītāji — savstarpēji sadarbojas (gan apzināti, gan neapzināti). Dzīvē vienlaikus esam vairāku grupu dalībnieki — ģimenē, darba kolektīvā, draugu lokā u. c. Jebkurā no grupām satiekas dažādi cilvēki, un katrā no tām veidojas noteiktas attiecības. Dažādi cilvēki ne tikai vecuma, dzimuma, tautības, fiziskās sagatavotības, izglītības ziņā, bet arī ar dažādu uztveri, domāšanas veidu, vērtību sistēmu, pašmotivāciju un mērķi būt konkrētajā grupā. Izvēloties grupu, kas dažkārt notiek arī neapzināti, galvenais — vai es iekļaušos grupā, būšu tai vajadzīgs un jutīšos droši, vai sasniegšu savu mērķi, strādājot šajā grupā. Svarīgi, kāda ir vai būs mana loma grupā!

Vairāk par indivīdu un lomu, lomu grupā un organizācijā lasiet šeit: Par lomu