Lv
En

Pienākumu atbildības definīcija

Katras organizācijas mērķis ir sasniedzams, ja veiksmīgi tiek atrisināts pretrunīgais uzdevums efektīvi sadalīt darbu un sekmīgi darboties tā izpildē. Tā kā izvirzītos mērķus nevar sasniegt viens darbinieks, sadalot pienākumus, ir jāplāno, kā darbinieki sadarbosies, lai sasniegtu organizācijas mērķi.  Jēdzienu responsibility (pienākums, darbības joma) un accountability (atbildība) izpratne ir labs sākums, lai domātu par pienākumu veiksmīgu sadali un sadarbību. 

Vairāk par to lasiet šeit: Par darbu un atbildību