Lv
En

2021


IF apdrošināšana

If Challenger Sales programma

Liepājas Universitāte

Modulis Līderība, komandas sadarbība

Ceļu būves firma SIA "BINDERS"

Seminārs "Vadītājs un attīstība"        

AS Swedbank

Līdera kompetenču un personīgo prasmju attīstība
Motivācija un līderība

LU Cietvielu fizikas institūts

Lēmumu pieņemšana

Jeld-Wen

Emocionālā inteliģence