Lv
En

2018

Lauku Atbalsta Dienests Darba snieguma efektivitāte un darba izpildes rādītāju izstrāde
Ostas Celtnieks Kurss "Efektīva komunikācija un sadarbība komandā"
Cabot Latvia Komunikāciju prasmju attīstīšana
Sabiedrības Integrācijas Fonds Par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju pilnveidi
Swedbank Motivācija un līderība
Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstība
 
Evolution Latvia Efektivitātes un tolerances palielināšana savstarpējā komunikācijā
Latvijas Universitāte  
Binders Personīgā attīstība un sadarbība komandā