Lv
En

Ilgtspējas indekss

Organizācijas attīstības centra Spring Valley konsultanti kā eksperti kopš 2011.gada piedalās Ilgtspējas indeksa novērtēšanā un līdzdarbojas Darba vides un Stratēģijas sadaļās.
Atbalstot Ilgtspējas indeksa projekta norisi Latvijā SIA Spring Valley ir kļuvis arī viens no Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta dibinātājiem un tā biedriem.