Lv
En

Spring Watch Q4, 2013

Organizācijas attīstības sākumpunkts visbiežāk ir tās pamatresursa, cilvēku, sevis iepazīšana vai apzināšanās. Turklāt, lai spētu vadīt organizāciju atbilstoši laika garam un prasībām, ko tas izvirza, attīstībai jānotiek Eiropas un pasaules labāko biznesa skolu pētnieku piedāvāto jaunāko organizācijas attīstības ideju kontekstā.

Šoreiz SpringValley izdevumā SpringWatch par diviem plaši pielietotiem sevis apzināšanās modeļiem - MBTI un eneagrammu. Un, turpinot par svaigām idejām organizācijas attīstības jomā, SpringWatch runā par Gudrības ekonomiku un Cynefin - organizācijas darbības modeli sarežgītos, grūti prognozējamos apstākļos. 

Lasīt SpringWatch Q4, 2013