Lv
En

Ieva Salmane-Kuļikovska

Spring Valley pasniedzēja un konsultante, sagatavo un vada vadītāju personīgās attīstības un komunikācijas mācību programmas, kā arī individuāli konsultē vadītājus personīgajā attīstībā.

Ieguvusi doktora grādu socioloģijā Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā (RTU un State University of New York at Buffalo). 

Pētniece sociālo zinātņu jomā. Piedalījusies dažādos kvantitatīvos un kvalitatīvos socioloģiskos pētījumos Latvijā. Regulāri piedalās starptautiskās un vietēja mēroga zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī publicē rakstus starptautiski citējamos zinātniskos izdevumos.

Pašlaik apgūst Apzinātības prakses pasniedzēja iemaņas Šveices kontemplācijas skolas Via Integralis meditācijas skolotāju apmācības programmā. Vada seminārus par apzinātības prakses lomu stresa vadībā un ietekmi uz veselības saglabāšanu un uzturēšanu.

Piedalās personības izpētes instrumenta Eneagrammas semināru vadītāju un individuālo konsultantu (kouču) apmācības programmā organizācijā Enneagram Europe (Lielbritānija). Vada personības izpētes un izaugsmes treniņus grupām, izmantojot Eneagrammas metodiku.