Lv
En

Vērtības un organizācijas kultūra

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Padziļināsiet izpratni par organizācijas kultūru kā praktisku uzņēmuma vadīšanas instrumentu.  Uzzināsiet, kā uzņēmumā definē un ievieš vērtības, un kā tās var kalpot par spēcīgu instrumentu uzņēmuma ilgtspējai. Pārbaudīsiet, vai jūsu uzņēmuma formālās vērtības tiek izmantotas un atspoguļojas darbinieku un vadītāju ikdienas uzvedībā.
Izmantojot praktisku instrumentu, izpētīsiet sava uzņēmuma kultūru šādos aspektos:
  • jūsu uzņēmuma kultūras modelis un formas, tā pozitīvās un ‘ēnas’ puses,
  • 'izdzīvošanas’ likumi dažādās kultūras formās,
  • līderības loma dažādās uzņēmuma kultūras formās,
  • dažādu kultūras formu līdzāspastāvēšana uzņēmumā,
  • pārmaiņu vadība dažādās kultūras formās,
  • indivīda personīgās vērtības, izvēles un emocionālās izjūtas kultūras kontekstā.
Iegūtos secinājumus jūs varēsiet praktiski izmantot sava uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai, skaidri atšķirot iespējamos pozitīvos un negatīvos darbības scenārijus.
 
Kam šis kurss noderīgs?
Visu līmeņu vadītājiem, kas meklē atbildes un praktiskus instrumentus uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai un pārmaiņu vadīšanai.

Kursa ilgums - atkarībā no uzņēmuma vajadzībām un mērķiem.