Lv
En

Vadītāja loma darba izpildes vadībā

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Šis kurss sniedz vadītājiem pamata izpratni un zināšanas par darba izpildes vadību uzņēmumā, vadītāja lomu un pilnvarām darba izpildes procesa vadīšanā, novērtēšanā  un darbinieku attīstības plānošanā. Praktiski trenēsiet darba izpildes novērtēšanas sarunu vadīšanas prasmes – atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana; kā piemērotāk izteikt uzslavas un kritiku.
  • Uzzināsiet, kādi ir efektīvākie darba izpildes vadības instrumenti. Piemēram, 360 grādu aptaujas integrācija darba izpildes vadībā.
  • Gūsiet praktiskus ieteikumus - kā uzstādīt izmērāmus mērķus darbiniekam; kā novērtēt iepriekšējā perioda darba izpildi; kā novērtēt darbinieka attīstību un veidot viņu turpmākās attīstības plānu; kā paaugstināt darbinieka motivāciju.
  • Uzzināsiet, kā plānot, sagatavoties un vadīt sarunu ar darbinieku.
  • Gūsiet ieskatu, kā koučinga un mentoringa prasmes var palīdzēt uzlabot darba sniegumu. 
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Visiem vadītājiem, kam nepieciešama pamata izpratne par darba izpildes vadīšanu uzņēmumā.

Mācību kursa ilgums
8 h.