Lv
En

Vadītāja ABC

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Kāda ir Tava atbilde uz jautājumu: “Kāpēc Tu kļuvi par vadītāju? Kāpēc Tev patīk vadītāja darbs?” Daudzu veiksmīgu vadītāju atbildes uz šiem jautājumiem ietver tādus vārdus, kā pārmaiņas, izaicinājums, motivācija, mērķi, attīstība un mācīšanās. Šo atslēgas vārdu jēga ir ļoti dziļa, un tie palīdz apzināties, kas jāzina un jāprot ikvienam vadītājam - gan pieredzējušam, gan iesācējam, lai citi un pats sevi varētu uzskatīt par veiksmīgu vadītāju.
 
Kursā padziļināsiet izpratni par vadītāja darbu, lomu, pilnvarām un atbildību. Gūsiet ieskatu par faktoriem, kas šodien palīdz (vai traucē) organizācijai strādāt veiksmīgi.
Praktiski izmēģināsiet
·        vadīšanas prasmes darbam ar padoto darbinieku - jauna darbinieka ievadīšana darbā, mērķu noteikšana, deleģēšana un motivēšana, atgriezeniskās saites sniegšana, darba izpildes vadīšana un novērtēšana;
·        komandas vadīšanas prasmes - komandas attīstības posmi, komunikācija un sadarbības veicināšana, problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana;
·        sevis vadīšanas prasmes – laika un stresa vadīšana, sevis apzināšanās prasme ‘paskatīties uz sevi no malas’, lai apzinātos gan savas stiprās puses, gan lietas, kas vēl jāpilnveido vai jāapgūst no jauna
 
Piedalīsieties praktiskos vingrinājumos, diskutēsiet, dalīsieties pieredzē, idejās, emocijās. Saņemsiet atgriezenisko saiti sevis pilnveidošanai.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Jauniem vadītājiem, kuri pirmo reizi uzņēmušies vadītāja lomu, kā arī ikvienam pieredzējušam vadītājam, kurš vēlas pilnveidot savas vadīšanas prasmes un uzzināt jaunas idejas.
 
Kursa ilgums 16 h.

Kursa dalībnieku atsauksmes:

Swedbank vadītāji:

• Ļoti, ļoti labas un noderīgas mācības!
• Paldies, iedvesmojoši!
• Ļoti profesionāli un zinoši pasniedzēji, patika, ka dalījās arī ar savu pieredzi. Dažādi uzskatāmi piemēri palīdzēja vieglāk uztvert sarežģītākās lietas.
• Ļoti augstu vērtēju pasniedzēju EQ un SQ, “dziļumu” un patiesumu.
• Pasniedzējas ir savas jomas profesionāles.
• Ļoti patika pasniegšanas veids, komunikācija, spēja ātri pielāgoties situācijai.
• Ātri, efektīvi un pārliecinoši. Jūtams, ka pasniedzējām patīk tas, ko dara, un viņas patiesi tic tam, ko runā.
• Izpratu sevi.
• Man kā jaunajam vadītājam absolūti viss bija noderīgs.
• Dziļāk ielūkojos sevī, guvu izpratni par savām stiprajām un vājajām pusēm, cilvēku dažādību.
• Bija iespēja analizēt sevi. Kurss iedeva virzienu.
• Saprašana, ka mēs esam dažādi un jāspēj pieņemt to. 
• Ļoti vērtīgi par emocionālo inteliģenci.
• Sava personības tipa identificēšana, tipu savstarpējā dinamika. Izpratu, kāpēc reaģēju/rīkojos tā un ne savādāk.
• Salikt "pa plauktiņiem" informāciju, kas nebija sakārtota līdz tam. Bija vērtīgi ilgāku laiku būt šajā atmosfērā un apzināti par to domāt.

Valsts ieņēmumu dienesta vadītāji:

Izcili!
Patiešām profesionāli!
Miljons % atdeve no pasniedzēja puses!
Spilgti, interesi raisoši, izsmeļoši!
Trāpīgi parādīja lietas, pie kuru attīstības jāstrādā.
Praktiskas “instrukcijas”, kā pilnveidot savu vadītāja darbu.
Lieliska iespēja labi iepazīt sevi un kolēģus.
Ikvienu iegūto atziņu būs iespējams pielietot praksē.
Ļoti noderīgi un vērtīgi. Praktiskās nodarbības prasa piepūli, bet rezultātu analīze atklāj katra iespēju mācīties un augt. “