Lv
En

Simulācija

Ko varat gaidīt no simulācijas?
Simulācija ir viena no metodēm vadītāju un komandas attīstībai. Simulācijas spēlē dalībnieki darbojas mākslīgi radītā iestādes vai uzņēmuma darbības vidē, kurā ir iespējams darboties maksimāli pietuvināti dzīves situācijai. Simulācijas galvenais uzdevums ir piedāvāt dalībniekiem dažādos veidos pētīt SADARBĪBU. Sadarbība ir nepieciešama jebkuras nozares ikvienā uzņēmumā vai iestādē, taču tās veiksmīgai uzturēšanai un radošai pilnveidei ir nepieciešamas zināšanas un izpratne par cilvēku dabu, uzvedību, domāšanas un spriešanas paradumiem.
 
Aktīvi darbojoties simulācijā ikviens dalībnieks var papildināt savas zināšanas un prasmes sekojošās tēmās:
  • plānošanas un organizēšanas funkcijas,
  • rezultātu un procesa līdzsvarota vadīšana,
  • vadīšanas stratēģiskie un taktiskie aspekti,
  • inovatīva domāšana un ideju ģenerēšana,
  • problēmu risināšana dažādās vidēs,
  • ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšana,
  • komandas vadīšana un motivēšana efektīvam un radošam darbam,
  • spēja pārvaldīt komunikācijas prasmes, īpaši - ietekmēšanas tehnikas. 
 
Lai simulācijas laikā būtu iespējams vairāk koncentrēties uz cilvēku uzvedības jeb sadarbības dinamikas aspektiem, parasti simulācijas spēles saturs tiek maksimāli attālināts no ikdienas darbā ierastā. Šis ir pieaugušo cilvēku mācīšanās filozofijas pamata princips, tādejādi, simulācijas situācijās pieņemot lēmumus, dalībnieki nebalstās tikai uz uzkrāto pieredzi un zināšanām savā jomā, bet tiek rosināti rast un pielietot jaunas idejas. Simulācijas spēles analīzes gaitā iegūtās atziņas tiek samērotas ar reālajām ikdienas darba situācijām, tādēļ analīzes un atgriezeniskās saites process ir viens no vissvarīgākajiem simulācijas posmiem.
 
Kam simulācija ir noderīga?
Ikviena uzņēmuma vai iestādes vadītājiem un komandām, kuru mērķis ir panākt efektīvāku sadarbību. Simulācijas saturs ir oriģināls, jo to izstrādā atbilstoši katras organizācijas vajadzībām, vienojoties par simulācijas mērķiem un izvirzot prioritātes.
 
Simulācijas ilgums 16 h
 
Ieguvumi no simulācijas būs lielāki, ja pirms tās dalībnieki piedalās mācību seminārā, kurā dalībnieki nostiprina un papildina mācīšanās pieredzi, kas nepieciešama dalībai simulācijā.