Lv
En

Personīgās, līdera vai komandas efektivitātes celšana, pielietojot MBTI®

Ko varat gaidīt no šī kursa?

MBTI - pasaulē populārākais instruments sevis apzināšanās, personīgās un grupas efektivitātes paaugstināšanai.
 
MBTI kā sevis apzināšanās un attīstības instrumentu ik gadu apgūst 1,5 miljoni cilvēku visā pasaulē. To pielieto 89 no Fortune 100 un 80% no Fortune 500 kompānijām, kā arī vidēji un nelieli uzņēmumi. Instruments ir vienlīdz plaši pielietots valsts pārvaldes institūcijās, medicīnas, reliģiskajās, bezpeļņas organizācijās un valstu aizsardzības sistēmās. Instrumentu pielieto individuālā koučingā, komandu veidošanā, menedžmenta apmācībā, darbā ar atkarībām, pāru terapijā un citās daudzveidīgās jomās.

MBTI® kā instrumenta pamatā ir Junga teorija, ka šķietami nejaušas atšķirības dažādu cilvēku uzvedībā patiesībā ir sistemātiskas un noturīgas.
To nosaka iedzimta tendence izmantot divas prāta pamatfukcijas - uztveri un spriešanu, atšķirīgos veidos. Šī iemesla dēļ atšķiras arī cilvēku intereses, motivācija, uzvedība, attieksme un vērtības un mijiedarbības veids ar citiem - komunikācija, lēmumu pieņemšana, konfliktu risināšana, stresa vadīšana u.c.
MBTI instrumenta pielietojums nodrošina neskaitāmus, absolūti praktiskus ieguvumus gan individuālā līmenī, gan komandās, gan organizācijās kopumā.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Ikvienam cilvēkam, kas apņēmies iepazīt sevi labāk un kļūt efektīvāks gan profesionālajā, gan privātajā jomā.

Ieguvumi individuālā līmenī:

• Apzināties un pilnībā izmantot savu attīstības potenciālu
• Uzlabot attiecības un komunikāciju darba un personīgajā vidē
• Pilnveidot savu problēmu un konfliktu risināšanas stratēģiju
• Apzināti rīkoties stresa situācijās
• Apzināties savus motivējošos faktorus
• Vadīt un izturēt pārmaiņas
• Attīstīt savu vadīšanas stilu
• Apjaust savas karjeras attīstības iespējas
• Konstruktīvi raudzīties uz atšķirībām starp cilvēkiem.
Ieguvumi komandai:
• Samazināt neproduktīvā darba apjomu
• Identificēt komandas stiprās un vājās puses
• Noskaidrot komandas uzvedību
• Pielāgot darba uzdevumus komandas dalībnieku preferencēm
• Nodrošināt ietvaru, ar kura palīdzību komandas dalībnieki var labāk saprast konfliktu un to vadīt
• Palīdzēt indivīdiem saprast, kā dažādi viedokļi un metodes var kalpot efektīvākai problēmu risināšanai.
• Izmantot komandas dažādību, lai nonāktu pie izsvērtākiem un dziļākiem lēmumiem.
Ieguvumi organizācijai:
• Maksimāli izmantot savu cilvēkresursu potenciālu
• Pielietot cilvēku īstās, dabiskās stiprākās puses
• Uzlabot komandu darbu.
• Izprast un pielāgoties dažādiem vadīšanas stiliem
• Uzlabot komunikāciju starp kolēģiem, vadītāju un padoto, darbiniekiem un klientiem
• Virzīt karjeru
• Risināt konfliktus
• Nodrošināt individuālo koučingu
• Veidot mācību un attīstības programmas
• Novērtēt katra darbinieka unikālo ieguldījumu
• Attīstīt radošuma, laika un stresa vadīšanas un citas prasmes.

Mācību metodes:
Psiholoģisko tipu nosaka trīs soļos – aizpildot anketu, pēc tam veicot pašvērtējumu un visbeidzot identificējot savu ērtāko tipu.
Papildu informācija par MBTI® - oficiālā instrumenta izplatītāja mājas lapā OPP MBTI®.

Mācību norise: 9.00 – 17.00 (Iekļautas pusdienu un kafiju pauzes).