Lv
En

Pārmaiņas uzņēmumā

Ko varat gaidīt no šī kursa?
 
Šajā kursā iekļautas trīs svarīgas daļas:
  1. Pārmaiņu procesi un līderība. Gūsiet dziļāku izpratni par pārmaiņu procesiem, stratēģijām.  Apzināsieties, cik lielā mērā jūs uzņematies līderību pārmaiņās, kas ietekmē jūsu izvēli un lomas uzņemšanos. Sapratīsiet, kādi faktori var ietekmēt pārmaiņu rezultātus, un kāpēc bieži sasniegtais rezultāts atšķiras no plānotā.
  2. Komunikācija ir ļoti svarīgs aspekts uzņēmumā, īpaši pārmaiņu laikā. Svarīgi izprast tādas tēmas, kā atklāta un konfidenciāla informācija, baumas, komunikācijas stratēģija un komunikācijas kanāli, kas uzņēmumā ir atbildīgs par informācijas apriti un kvalitāti pārmaiņu laikā.
  3. Dažādu iesaistīto pušu interešu vadīšana pārmaiņās. Katru indivīdu pārmaiņas ietekmē ļoti atšķirīgi. Pretestība pārmaiņām un tās pārvarēšana, motivēšana, baiļu un bažu līmenis, iesaistīšanās un atbalstīšana, zaudējumi un iespējas nākotnē – šīs ir lietas, kas vadītājam jāsaredz un jācenšas izprast attiecībā uz katru indivīdu un komandu kopumā.
Vingrinājumos izmēģināsiet savas prasmes sarunu vadīšanā, ietekmēšanā, problēmu risināšanā un konfliktu vadīšanā starp pārmaiņās iesaistītajām pusēm modelētā situacijā.

Kam šis kurss ir noderīgs?
Visiem vadītājiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas par pārmaiņu vadīšanu un iegūt praktiskus pārmaiņu vadīšanas instrumentus.
 
Kursa ilgums 8 h.