Lv
En

Komanda

Kam šī programma ir noderīga?
Atbilstoši konkrētās komandas attīstības vajadzībām izstrādāta dažāda ilguma, intensitātes un formāta komandas veidošanas vai attīstības programma gan brīvā dabā, gan telpās. Šo programmu nolūks nav pārbaudīt dalībnieku fizisko sagatavotību, bet gan labāk iepazīt vienam otru, lai atgriežoties ikdienas darbā uzlabotu sadarbību, savstarpējo komunikāciju, problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas efektivitāti. 

Iemesli, kāpēc organizācijas izvēlas attīstīt savas komandas ir visdažādākie:
  • Ir izveidota jauna komanda un dalībniekiem nepieciešams iespējami ātrāk iepazīt citam citu un saliedēties darbam, vai arī komanda papildinājusies ar jauniem dalībniekiem un viņiem nepieciešams pēc iespējas ātrāk iekļauties komandā organizācijas kultūras kontekstā.
  • Pārmaiņas organizācijā visiem darbiniekiem ir saspringts un grūts laiks. Komandai nepieciešama pozitīva pieredze un savstarpējs atbalsts, lai spētu pārvarēt pārmaiņu grūtības. Organizācijā ir nepieciešams paaugstināt motivāciju, uzlabot savstarpējo komunikāciju un sadarbību.
  • Arī spēcīgai komandai laiku pa laikam nepieciešams pavadīt laiku kopā, lai turpinātu attīstīt komandas un atraisīt tās potenciālu augstākā pakāpē.
  • Apvienojoties organizācijām vai to struktūrvienībām, nepieciešams attīstīt izpratni par katras komandas potenciālu un spēju kopā veidot jauno organizācijas kultūru, balstoties uz iepriekšējās kultūras vērtībām.
 
Ko varat gaidīt no šīs programmas?
  • Programmas gaitā katra komanda apzinās faktorus, kas palīdz vai arī traucē sadarboties un sasniegt savus mērķus. Savukārt, katram dalībniekam ir iespēja paskatīties uz sevi "no malas" un tuvāk iepazīt savus kolēģus.
  • Vingrinājumos un diskusijās aktualizētas tēmas par lomām komandā un to elastību, līderību, apzinātiem un slēptiem procesiem grupā, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, mācīšanos, komunikāciju un konfliktu vadīšanu.
 
Programmas ilgums – atkarībā no uzņēmuma vajadzībām un mērķiem.

Programmas dalībnieku atsauksmes:

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteroloģijas centra darbinieki par treniņu "Sadarbība komandā":

"Treniņu vieglais vadīšanas stils – vienkārši apbrīnojams!"
"Uzzināju citu viedokli par mani."
"Ļoti pamācoši vingrinājumi – labāk iepazinu citus."
"Iepazinu komandas locekļus un saņēmu atgriezenisko saiti par savām labajām un sliktajām darba stila īpašībām."
"Lieliski pārdomāta programma un izpildījums."
"Pasniedzēja ir profesionāla un ar pieredzi."
"Teicami sabalnsētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, adekvāts, grupai piemērots izpildījums."
"Iepazinu kolēģus, uzlaboju prasmes sadarboties, strādāt komandā un novērtēt situāciju."
"Paskatījos no malas uz sevi un organizāciju. Izrunāju ar kolēģiem lietas, ko ikdienā labprātīgi diez vai runātu."