Lv
En

Spring Valley - TOP 10 Latvijā

Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija ir sagatavojusi pārskatu par mācību un attīstības tirgu 2012.gadā un par tendencēm 2013. un 2014.gadā. 

Pārskats uzrāda galvenās mācību un attīstības tirgus tendences:

 • Mācību tirgus ir atdzīvojies un turpina augt. Taču uzņēmumi ļoti rūpīgi izvērtē, ko mācīties, par kādu naudu un kādi būs ieguvumi, tomēr joprojām pārsvarā darbojas princips – īsā laika posmā, maksimālais satura apjoms un izcili par viszemāko cenu.
 • Organizāciju investīcijas savu zināšānās un prasmju attīstībā kļūst arvien mērķtiecīgākas un orientētas uz darbiniekiem ar pievienoto vērtību - augsta veiktspēja, orientēts uz rezultātu un ir komandas cilvēks, darbinieks ar potenciālu.
 • Vairums mikro vai mazajos uzņēmumos personāla prasmju attīstība ir paša vadītāja vai īpašnieka atbildībā, nodrošinot tikai savu personīgo kompetenču pilnveidošanu.
 • Pārrunās starp uzņēmumu un mācību pakalpojumu sniedzējiem arvien populārāks no uzņēmēju puses kļūst jautājums par mācību atdevi vai, kā mēs varēsim novērtēt/redzēt/zināt, ka mācību rezultātā uzlabojusies mūsu darbinieku darba izpilde? Iespējams, ka ir uzņēmumi kuriem ir sava metodika mācību ietekmes uz biznesu mērīšanai, tomēr nevajadzētu aizmirst, ka mācību ietekme bez uzņēmuma vadības līdzdalības jaunu zināšanu un prasmju ieviešanā ir pazaudēta nauda. Tāpēc priecē tas, ka pēdējā laikā reālu segumu sāk iegūt daudzinātais jēdziens „zināšanu vadība” uzņēmumā, proti, uzņēmumi vēlas izprast, ko tas īsti nozīmē uzņēmuma/komandas ikdienas dzīvē un kā to praktiski realizēt?
 • Negatīva tendence - valsts institūciju organizētajos iepirkumos uzvar lētākie mācību pakalpojumu sniedzēji, kas noteikti veicina mācību kvalitātes pazemināšanos. 
 • Aizvien nozīmīgāku vietu mācību jomā ieņem un ieņems e-mācību pakalpojumi, kas ir efektīvi uzņēmumam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, gūstot redzamus finanšu ietaupījumus. Tomēr ir lietas, ko nekad nevarēs apgūt, izmantojot pat visizsmalcinātākās tehnoloģijas – tās ir cilvēku attiecību vadīšana, grupas dinamikas aspekti, komunikācija, klientu apkalpošana un pārdošana, komandas sadarbība utt. Šeit ir plašs lauks pakalpojumu attīstībai. Jāpiebilst, ka pasaulē mācību pakalpojumu attīstība balstās uz apjomīgiem pētījumiem par organizācijas attīstības tendencēm neskaitāmos uzņēmumos. Pieredzējuši praktiķi, pētnieki un akadēmiskie spēki ‘liek galvas kopā’, lai dotu nevis receptes, bet piedāvātu instrumentus analīzei, rosinātu domāt, liekot lietā radošumu un uzdrošināties īstenot riskantas idejas. Latvijā trūkst būtisku pētījumu, kas nedod reālu atspoguļojumu par organizāciju dzīvi kopumā.
 • Pakalpojumu attīstība nevar būt pašmērķis. Vienmēr jāpatur prātā, ka pakalpojumu attīstības pamata jautājums ir par to pienesumu biznesa rezultātiem (ROI). Savukārt, uzņēmumu atbildība ir tā, vai mācību pakalpojumi tiek izvēlēti kā interesanti motivējoši pasākumi un ‘kaut kas jauns’, vai arī uzņēmumi domā par stratēģisku pieeju mācībām un attīstībai kā vienam no ilgtspējas garantiem. 
Galvenie iemesli, kāpēc organizācijas piesaista mācību un attīstības pakalpojumu sniedzējus:
 • Nepieciešamība uzlabot konkrētas prasmes un iemaņas (klientu apkalpošana, komunikācija, vadīšana, pārdošana u.c.).
 • Darbinieku aptaujas rezultāti, kas norāda uz mācību/attīstības vajadzībām.
 • Darba izpildes ikgadējo sarunu/attīstības sarunu rezultāts.
 • Uzņēmumā stratēģiski un ilgtermiņā plānots mācību un attīstības process (saskaņā ar mācību politiku).
 • Kādas konkrētas problēmas risināšana (konsultācija + mācības). 
© LBKA 2013