Lv
En

Spring Valley piedalās LDDK un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā

SIA "Spring Valley" ir noslēdzis 2012.gada 10.septembrī līgumu Nr.10/LIAA/2012 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta "Partnerība biznesa konkurentspējai")Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Vairāk par projektu varat lasīt LDDK mājas lapā.
SIA "Spring Valley"" darbinieki piedalās no 18.09.2012. līdz 11.12.2012. apmācībās "Vadības konsultanta profesionālo kompetenču attīstības mācību programma".
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LIAA un Eiropas Sociālā fonda atbalstu.