Lv
En

Personības un komandas attīstības instrumenta MBTI ieviešana organizācijās

Spring Valley piedāvā vēl plašākas iespējas pasaulē visplašāk lietotā personības un komandas attīstības instrumenta MBTI ieviešanā organizācijās
 
No šā gada pavasara Spring Valley organizācijām piedāvā vēl daudzpusīgāku un niansētāku veidu, kā ieviest pasaulē lietotāko sociometrisko instrumentu MBTI efektīvai savu darbinieku un komandu attīstībai.
 
2012. gadā oficiālais MBTI instrumenta izplatītājs, OPP Lielbritānijā veicis būtiskus pilnveidojumus instrumenta lietošanā un komunikācijā. Apgūstot īpašu mācību programmu, sertifikātu par jauno instrumenta pielietošanas veidu Lielbritānijā ieguvusi arī Spring Valley konsultante Žanete Drone.
 
Lai iepazīstinātu organizācijas ar MBTI plašajām pielietojuma iespējām, 23.aprīlī Spring Valley rīkoja pirmo instrumenta paraugklasi dažādu Latvijas uzņēmumu un organizāciju līderiem un cilvēkresursu vadītājiem.
 
MBTI® kā instruments ir ilgstoši pārbaudīts praksē visā pasaulē. Tā pirmsākumi rodami pirms gadsimta, kad 1923.gadā Ketrīna Brigsa kopā ar savu meitu Izabellu Maijersu uzsāka savu mūža darbu - meklēt veidu, kā reālās dzīves situācijās varētu pielietot Karla Gustava Junga ģeniālāko atklājumu par cilvēku iedzimto tendenci izmantot prātu atšķirīgos veidos. Cilvēki atšķirīgi uztver apkārtējo pasauli un atšķirīgi pieņem lēmumus, nereti nonākot konfliktā viens ar otru. II Pasaules kara šausmas mudināja I.Maijersu apņemties palīdzēt cilvēkiem piekļūt viegli saprotamām zināšanām par sevi un citiem un izvairīties no līdzīgiem konfliktiem nākotnē. Tā tika izstrādāts instruments - Myers Briggs Type Indicator. Šodien tas ieņem 1.vietu pasaulē sociometrisko instrumentu vidū. To izmanto gandrīz visos Fortune 500 pasaulē un daudzos veiksmīgos uzņēmumos tepat - Swedbank, Citadele, Balta, Lattelecom u.c.
 
Ar tā palīdzību cilvēki labāk izprot sevi un apkārtējos:
·        Kāds esmu un es un pārējie? Kāpēc es uztveru un daru lietas tā, kā es to daru?
·        Kā es tieku galā ar stresu?
·        Kā es risinu problēmas un pieņemu lēmumus?
·        Kā mani redz citi? Kāpēc mēs esam atšķirīgi?
·        Kā es un citi mainās dzīves gaitā?
Līdz ar to:
·        panāk lielāku savstarpējo sapratni un cieņu, strādājot komandā,
·        attīsta vadīšanas prasmes,
·        pilnveido komunikācijas prasmes, labāk tiek galā ar pārmaiņām, stresu un konfliktiem,
·        būtiski uzlabojas uzņēmuma vai organizācijas kopējā efektivitāte.
 
 
MBTI® ir ļoti iedarbīgs sevis un citu cilvēku izzināšanas un attīstības instruments. Tāpēc, kā ikviens jaudīgs instruments, tas slēpj sevī dažādus bīstamus riskus, ja netiek pielietots profesionāli. Tikai specifiskas zināšanas par to, kā interpretēt un pielietot šo instrumentu, nodrošina cilvēkiem iespēju izmantot visus tā resursus precīzi, profesionāli un ētiski.
 
MBTI® mācību programmas dalībnieki katrs aizpilda sertificētu MBTI® aptauju un iegūst sava tipa raksturojumu, kā arī iepazīstas ar citu personības tipu raksturojumiem, kopumā 16. Katrs programmas dalībnieks saņem individuālu, profesionālu atgriezenisko saiti par savu tipu un tā dinamiku sadarbībā ar citiem cilvēkiem.

Lai uzzinātu vairāk par šo instrumentu un tā potenciālu, lūdzu, sazinieties ar Spring Valley pa tālruni 67365200 vai e-pastu zanete.drone@springvalley.lv