Lv
En

Atklātais kurss "Projektu vadība IT jomā"

Aicinām pieteikties uz Oļega Krutikova vadīto mācību kursu "Projektu vadība IT jomā" šā gada 2.-3.aprīlī Rīgā, Zemitāna ielā 2b! 

Mācību kursā tiks aplūkotas un praktizētas šādas tēmas: 

1. Projekta vadīšanas jēdzieni un terminoloģija. Projekta uzsākšana. Kopējais un atšķirīgais dažādu mērķu projektos.
2. Uzņēmuma projektu vadības karte.
3. Projektu vadības pamati, pielietojot PRINCE2 projektu vadības metodoloģiju.
4. Projektu vadīšana, pielietojot Microsoft Project.
5. Efektīva komunikācija un sadarbība projekta gaitā:

Jūsu ieguvumi, apmeklējot šo kursu:
  • Skaidrāka izpratne par IT projektu vadītāja lomu, pilnvaras un atbildības jomām organizācijā.
  • Teorētisks pārskats par būtiskākajiem projektu vadības aspektiem. Kopīgais un atšķirīgais dažādu veidu projektos.
  • Projektu vadītāju iemaņau pilnveide programmas MS Project lietošanā.
  • Izprate par procesiem un savstarpējo attiecību vadīšanu projekta komandās, lai uzlabotu sadarbību un savstarpējo komunikāciju.
 
Pieteikšanās un plašāka informācija.