Lv
En

Aicinām uz mācību kursiem 2010.gada novembrī un decembrī !

Mācību kursi 2010.gada novembrī un decembrī!

Kursa nosaukums

Novembris

Decembris

Pasniedzējs

Cena LVL, bez PVN

Laika vadīšana

2.

7.

Rūta Lūse

100.00

Cilvēka personiskais potenciāls un iespējas (pamatojoties uz MBTI)

 23.

14.

Rūta Lūse

100.00

Atlases instrumenti vadītājam

 25.

-

Marina Pavlova

195.00

Klientu apkalpošana pārdošanas procesā

 10.-11.

8.-9.

Ruta Kaupe

195.00

Praktiskā pārdošana

 3.

1.

Ainārs Lankovskis

100.00

Reklāmas dizains.Radam efektīvu reklāmu!

4. 

2.

Ainārs Lankovskis

100.00

Zīmola vadība.Kā radīt zīmolu, "kurš" aizraus miljoniem cilvēku?

9.-10. 

7.-8.

Ainārs Lankovskis

195.00

Tirgus pētījumi: No A līdz Z.

 16.

14.

Ainārs Lankovskis

100.00

Inovāciju un jauno biznesu mārketings 21.gadsimtā

23. 

16.

Ainārs Lankovskis

100.00

Startēģiskais, taktiskais un operatīvais mārketings 21.gadsimtā

 30.

17.

Ainārs Lankovskis

100.00

Projektu vadība IT jomā

24.-25. 

6.-7.

Oļegs Krutikovs

195.00

Kursi jaunajam uzņēmējam

 

   

 

Mentorings - palīgs sava biznesa uzsākšanai

9.

Jānis Gredzens

90.00

Darba līgums - darba devēja un darbinieka sadarbības pamats

10.

Dace Jasmane

90.00

Personāla plānošana, atlase un darba organizācija mazajā biznesā

11. 

9.

Marina Pavlova

90.00

Finanšu vadība mazajā biznesā

 23.

-

Lilita Bērziņa

90.00

Darba izpildes novērtēšana mazajā biznesā

-

6.

Dace Jasmane

90.00

Pārdošana un klientu apkalpošana mazajā biznesā

 25.

16.

Rūta Lūse

90.00