Lv
En

Tiešsaistes mācības Erasmus+ projekta ietvaros

No 2020. gada 4-5. augustam tiešsaistes platformā Zoom.us norisinājās otrās mācības Erasmus+ projekta dalībniekiem, ko organizēja viens no projekta partneriem - organizācijas attīstības centrs “Spring Valley”. 


Mācību mērķis - turpināt diskusijas un vienoties par kopīgas mācību programmas izstrādi potenciālajiem pasniedzējiem, izmantojot iegūtās zināšanas un apkopojot apmācībās izmantotās metodes. 

Mācību programmā tika iekļautas projektam aktuālās tēmas pasniedzēju sagatavošanai darbam ar pieaugušajiem.

Mācībās piedalījās partneri no Latvijas, Igaunijas un Slovākijas, kā arī profesionāli treneri no Spring Valley
 
-      Žanete Drone (līderības konsultante) dalījās ar savām zināšanām par MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) personības tipiem; 
-      Spring Valley Pārmaiņu un personāla vadības konsultants Jānis Gredzens un vadības attīstības direktore Rūta Lūse mācībās stāstīja par “Train-The-Trainer” metodiku un dalījās ar pieredzi programmu izstrādē mācību organizēšanā pieaugušajiem; 
-      Komunikāciju un mārketinga eksperte Ieva Veidemane stāstīja par aktuālajām virtuālās apmācības metodēm, ko izmantot, lai palīdzētu treneriem labāk komunicēt ar pieaugušajiem mācībās, kā arī par populāro “Story Telling” metodi, ko izmantot, strādājot ar pieaugušajiem. 
-      Viena no sesijām bija “Dažādības vadība”, kas ir neatņemama sastāvdaļa, organizējot pieaugušo apmācības. Šo sesiju vadīja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane

Kopumā mācības bija intensīvas un ļoti noderīgas, jo visi konsultanti un treneri ir augsta līmeņa speciālisti savā jomā un tās tika sagatavotas atbilstīgi projekta turpmākajiem izstrādes posmiem. Tiek plānoti nākamie projekta posmi, kuros tiks strādāts pie projekta uzdevumiem, lai veiksmīgi realizētu Erasmus+ projekta mērķus. 

Pasākuma programma un treneru apraksti.