Lv
En

Spring Valley piedāvā dinamiskās mācības

Spring Valley arvien turpina pielāgot mācību piedāvājumu klientu mainīgajai darba videi. Intensīvs darba ritms prasa arvien rūpīgāk izvērtēt mācību programmu formātu un pasniegšanas veidus. Klasisko mācību īpatsvars turpina samazināties, vienlaikus elastīgo mācību programmu loma arvien strauji pieaug. 

Šogad gribam piedāvāt tādu mācību formātu, kā dinamiskās mācības, kuru ilgums ir divas (2) stundas. Divu stundu mācību formāts sniegs darbiniekam iespēju veltīt mācībām tikai nelielu daļu no savas darba dienas, bet darba devējam iespēju piedāvāt darbiniekam nepārtrauktu profesionālo pilnveidi.

Šis mācību formāts ir ideāls risinājums uzņēmumu darbinieku kopīgām mācībām situācijās, kad ir sasprings darba grafiks, kā arī jaunu organizācijas pārvaldes tehnoloģiju ieviešanā un iedzīvināšanā.

Dinamiskās mācības ietver sevī īsu teorētisko daļu un spraigu vingrinājumu sadaļu ar rezultātu analīzi, lai pielietotu un izmēģinātu jauniegūtās zināšanas un prasmes darba situācijai pietuvinātajā kontekstā.

Šobrīd varam piedāvāt dinamiskās mācības sekojošās jomās:

  • Darba izpildes vadība ar snieguma rādītājiem (Key Performance Indicators).
  • Snieguma rādītāju mērķu noteikšana.
  • Pārdomātu (SMART) mērķu definēšana.
  • Stratēģijas izveides pamatprincipi.
  • Stratēģisko mērķu kaskadēšana līdz struktūrvienībām un darbiniekam.
  • Efektivitāti veicinoši paņēmieni jeb problēmu risināšanas labākā prakse.