Lv
En

Noslēdzies 1. modulis Liepājas Universitātes specializēto mācību programmā
16. februārī noslēdzās pirmais, Spring Valley vadītais, mācību modulis Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros. Šī specializētā mācību programma tiks īstenota visa 2021.gada garumā ar mērķi - attīstīt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju.

MĀCĪBU PROGRAMMA IR VEIDOTA NO 4 MĀCĪBU MODUĻIEM:
 
1. Līderība, komandas sadarbība;
2. Dizaina domāšana;
3. Komunikācija un argumentācija;
4. Emocionālā inteliģence.
 
Mācību programmas moduļu virsmērķis - sniegt mācību dalībniekiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Turklāt programma ir veidota ar praktisku ievirzi, lai zināšanas un prasmes tiktu apgūtas, veicot dažādus praktiskus darbus un uzdevumus, izmantojot gan attālināto mācību iespējas, gan strādājot patstāvīgi.
 
Pirmā mācību moduļa nodarbības Spring Valley lektores Ilzes Čiščakovas vadībā norisinājās attālināti (tiešsaistes platformā Zoom). Tās apmeklēja 23 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pārstāvji, no kuriem 71,4% mācību moduļa "Līderība, komandas sadarbība" sniegumu vērtē kā augstu (9 vai 10 balles).