Lv
En

Mācību kurss speciālistiem par iekšējo komunikāciju

Spring Valley 29. oktobrī, ceturtdienā, atkārtoti organizē un piedāvā mācību kursu speciālistiem “Iesaistoša Iekšējā Komunikācija visos līmeņos – soli pa solim Iekšējās Komunikācijas stratēģijas izveidē”
 
Mācību kursa norise: 9:00-17:00 (iekļautas pusdienas un kafijas pauzes)
Ilgums: 8h
Norises vieta: RIJA VEF hotel, Brīvības iela 199c 

Mācību ietvaros tiks nodrošināta piesardzības noteikumu ievērošana, lai rūpētos par dalībnieku un pasniedzēja veselību un drošību.
 
TĒMAS AKTUALITĀTE PĀRIS RINDKOPĀS... 
Daudzas kompānijas domā kā motivēt darbiniekus un radīt vidi, kur darbinieki justos labi, būtu produktīvi un ar prieku nāktu uz darbu. Rezultatīva Iekšējā Komunikācija ir šādu organizāciju epicentrā, jo, veidojot atvērtu sarunu organizācijas iekšienē, informācija nonāk pie īstajiem cilvēkiem īstajā laikā, darbinieki ir informēti par procesiem un uzticas kompānijai un tās vadītājiem. Viena no vadošajām pētījumu un konsultēšanas kompānijām Gartner savos pētījumos norāda – ir tieša saistība starp darbinieku apmierinātību, klientu apmierinātību un kompānijas peļņu un rentabilitāti.

Spring Valley piedāvā Latvijā pirmo pilnas dienas semināru
, kura galvenā tēma ir Iekšējā Komunikācija. Tas paredzēts visiem Iekšējās Komunikāciju saistītiem speciālistiem, kuriem jau ikdienā jāveic komunikācija uzņēmuma iekšienē vai tie ir nesen uzsākuši darboties šajā jomā. Daudzas organizācijas uzsver Iekšējās Komunikācijas lomu organizācijas kultūras un veiksmīgas biznesa darbības pamatā, taču joprojām Latvijā Iekšējo Komunikācijas teorijas un prakses apgūšanai nav plaša piedāvājuma. Šis seminārs veidots, lai būtu labs balanss starp Iekšējās Komunikācijas teoriju, labākiem pasaules piemēriem, praktiskiem darbiem un savstarpējai tīklošanai, jaunu kontaktu veidošanai.

GALVENĀS TĒMAS:
- Kas ir Iekšējā Komunikācija un kāda ir tās pievienotā vērtība organizācijā?
- Kā veidot veiksmīgu Iekšējo Komunikācijas stratēģiju?
- Kā segmentēt savu auditoriju?
- Kā veidot satura stratēģiju?
- Sadarbība ar citiem departamentiem un ārējo komunikāciju
- Komunikācijas kanāli un rīki, to efektivitāte
- Labākie vietējie un pasaules piemēri modernai Iekšējās Komunikācijas kampaņai
 
Mācību kursa cena: 180.00EUR+PVN
 
Seminārā tiks ievērots princips, ka teorija, praktiska darbošanās un diskusija ir līdzvērtīgā dalījumā.
Grupas tiek komplektētas līdz 15 cilvēkiem.
Lai pieteiktos mācību kursam, meklē pieteikuma anketas sadaļu apraksta beigās. 
 
PAR PASNIEDZĒJU
Ieva Veidemane ir Komunikācijas un Mārketinga speciālists, un viņas misija ir palīdzēt organizācijām un vadītājiem komunicēt labāk ar saviem sadarbības partneriem, klientiem un darbiniekiem.  Ievas karjera ir cieši saistīta ar biznesa vidi, jo vairāk nekā 10 gadus viņa strādājusi Fortune 500 kompānijās, kā arī konsultējusi vietējos uzņēmējus. Ieva pati ir vadījusi lielas iekšējās komunikācijas grupas un veiksmīgas kampaņas, lai caur iekšējo mārketingu sasniegtu uzņēmuma mērķus. 2020.gadā Ieva ieguva MBA grādu Rīgas Biznesa skolā, kā arī profesionālo grādu Lietotāju pieredzē un dizainā Glāzgovas Kaledonijas universitātē.

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES:
 
"Paldies par 03.12.2019. lielisko mācību kursa dienu "Iesaistoša Iekšējā Komunikācija - soli pa solim stratēģijas izveidē" ! 
Priekš manis mācību diena bija ļoti aizraujoša un vērtīga profesionālajai izaugsmei.
Ļoti vērtīgi bija tas, ka mācības notika brīvā atmosfērā, kas ļauj jau mācību laikā sastrukturēt savu darbības plānu. 
Mācību kurss -  ļoti labi strukturēts, viegli uztverama informācija. Izdales materiāli – labs starts sava darba plāna veidošanai un realizēšanai, tie man palīdz ietaupīt laiku.
Pasniedzēja Ieva Veidemane– iedvesmojoša, atsaucīga, atvērta idejām, viedokļiem, diskusijām. "
 
Jana Zēberga
AS Energofirmas "Jauda"
Iekšējās Komunikācijas vadītāja
 
"19. februārī apmeklēju Spring Valley organizēto Ievas Veidemanes semināru "Iesaistoša Iekšējā Komunikācija - soli pa solim stratēģijas izveidē". Semināra apskatītās tēmas bija ļoti noderīgas gan stratēģiskās komunikācijas teorētiskā ietvara iepazīšanai, gan arī izpratnei par to, kas strādā (vai nestrādā) reālajā dzīvē, balstoties uz interesantajiem praktiskās pielietošanas piemēriem. Papildus labums – iespēja iepazīt citu Latvijas valsts pārvaldes institūciju iestrādes un instrumentus iekšējās komunikācijas pilnveidošanā, diskusijās gūstot jaunas idejas, kā var lietas darīt labāk, efektīvāk, ātrāk. Pasniedzēja Ieva Veidemani spēja dzīvi, radoši un iesaistoši prezentēt apmācību materiālu, daloties ar savu praktisko “industrijas” pieredzi un mūsdienīgākajiem risinājumiem stratēģiskās komunikācijas jomā, kā arī rosinot apmācību dalībnieku aktīvu līdzdalību, neformālā gaisotnē apspriežot dzirdēto un redzēto. "
  
Helmuts Ancāns
Latvijas Bankas 
Personāla pārvaldes vadītāja vietnieks 
06.03.2020. 
 
"Apmeklēju Ievas Veidemanes vadīto kursu “IESAISTOŠA IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA – SOLI PA SOLIM IEKŠĒJĀS STRATĒĢIJAS IZVEIDĒ”. Apmācības bija strukturētas, interesantas un ļoti noderīgas. Patika tas, ka apmācības bija veltītas gan bāzes teorētiskai informācijai, gan daudz praktiskiem piemēriem no lektores pieredzes. Tieši lektores zināšanas un pieredze korporatīvā vidē ļāva ieraudzīt tendences iekšējā komunikācijā un to sasaisti ar uzņēmuma vērtībām un misiju. Arī darbošanās komandā un dalīšanās pieredzē bija vērtīgs kursu aspekts, kas ļāva aplūkot piemērus no citu organizāciju darbības. Man šīs zināšanas noderēs gan veidojot komunikācijas stratēģiju savā organizācijā, gan izvēloties efektīvākās metodes un rīkus iekšējās komunikācijas nodrošināšanai un iesaistes stiprināšanai dalībnieku kopienā!"
 
Signe Millere
LIAA Siguldas biznesa inkubatora
Vecākā projektu vadītāja
 
28.02.2020.
 

Piesakies mācību kursiem:

* Obligātie lauki
Pieteikties
Aizpildiet obligātos laukus!