Lv
En

Lepojamies ar iegūto BRONZAS līmeni VID Padziļinātās sadarbības programmā


Kopš 2020. gada 1. janvāra SIA "Spring Valley" ir kļuvis par VID padziļinātas sadarbības programmas dalībnieku Bronzas līmenī. Šāda programma ir izveidota un jau otro gadu turpina savu darbību, lai Valsts ieņēmumu dienests veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību ar atbildīgiem nodokļu maksātājiem.

KAS IR ŠĪ VALSTS IEŅĒMUMA DIENESTA ĪSTENOTĀ PROGRAMMA?
Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota jauna sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.
 
SIA Spring Valley ir atzīta par atbilstošu programmas dalībnieku, jo atbilst Valsts ieņēmuma dienesta izvirzītajiem nodokļu maksātāja pamatkritērijiem, pēc kuriem uzņēmumam arī tiek piešķirts atbilstošs līmenis. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz 1 gads, sudraba līmenī - 2 gadi.
 
DAŽI NO KRITĒRIJIEM:
-   dalībniekam nav konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta administrētie parādi
-   uzņēmums saimniecisko darbību veic ilgāk par trim gadiem
-   vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi
-   uzņēmuma darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas 
-   dalībnieks nav pieļāvis negodprātīgu rīcību finanšu un darba tiesisko attiecību jomā

Vairāk par programmu:
https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-0