Lv
En

Iepazīsties ar SIA "Spring Valley" klientu privātuma politiku!

    Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, kas Eiopas Savienībā stājas spēkā ar 2018. gada 25.maiju, SIA "Spring Valley" ir papildinājis savu klientu Privātuma politiku, kas apskatāma PDF formātā uzklikšķinot - šeit!

Piesakies mācību kursiem:

* Obligātie lauki
Pieteikties
Aizpildiet obligātos laukus!