Lv
En

Aptauja - Pieaugušo tālākizglītotāju apmācības programmas izveide

Mēs, Spring Valley komanda, starptautiskas sadarbības ietvaros izstrādājam jaunai pieaugušo tālizglītotāju apmācības programmai.

PROGRAMMAS MĒRĶIS :
mudināt tālākizglītotājus paaugstināt mācību procesu efektivitāti, pielāgojot viņu mācīšanas pieejas pieaugušo izglītojamo spējām, un koncentrējoties uz sociālo un mācību prasmju attīstību. 
 

Lai palīdzētu izprast mācību vajadzības un nepieciešamos programmas uzsvarus, lūdzam aizpildīt anketu personām, kuri ikdienā kā pedagogi/tālākizglītotāji strādā ar pieaugušajiem gan mācību iestādēs, gan organizācijās.

Aptaujas links : http://www.visidati.lv/aptauja/1541127712/

Paldies jau iepriekš, 
Spring Valley komanda

Piesakies mācību kursiem:

* Obligātie lauki
Pieteikties
Aizpildiet obligātos laukus!