Lv
En

2020. gada Ilgtspējas indeksa rezultāti

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) līdzdibinātājs un katru gadu tā eksperti piedalās projektā Ilgtspējas indeksa Darba vides un Stratēģijas sadaļās. Šis projekts veicina Latvijas organizāciju iesaisti savu spēju novērtēšanā un organizāciju ilgtermiņa attīstības veicināšanā.
2020 gada 11. jūnijā ir paziņoti Ilgtspējas indeksa rezultāti. Vairāk par to kā organizācijām veicās šogad varat izlasīt Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta mājas lapā.