Lv
En

Neesam mēs Eiropai ne soli priekšā, ne aiz muguras

Portāls B2Binfo.lv, 2008. gada 8. jūlijs
Jānis Gredzens

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley šogad martā nosvinēja savu 5 gadu jubileju. Spring Valley interneta mājas lapā ir teikts: “Mēdz teikt, ka vienīgā nemainīgā vērtība šodien ir pārmaiņas”. Tagad, kad apmācību tirgus, līdzīgi kā citas nozares Latvijā, sastopas ar pārmaiņām, aicinājām uz interviju Spring Valley izpilddirektoru, cilvēku resursu un personāla attīstības konsultantu un vienu no uzņēmuma dibinātājiem - Jāni Gredzenu.

Kā sāka veidoties Spring Valley un kāda ir jūsu paša loma šajā veidošanas procesā?

Mūsu saknes nāk no telekomunikāciju uzņēmuma Lattelecom. Man pašam darbs mācību lauciņā sākās 1998.gadā, kad kļuvu par Lattelekom mācību centra direktoru. Šajā amatā arī nostrādāju piecus gadus. 2003.gadā Lattelecom reorganizācijas rezultātā no Lattelekom mācību centra izveidojās divi jauni uzņēmumi, kas devās brīvajā tirgū - SIA Spring Valley un SIA Komunikāciju grupa. SIA Komunikāciju grupa turpināja attīstīt telekomunikāciju tehnisko apmācību, savukārt, es ar saviem kolēģiem - Rūtu Lūsi un Deklanu Ficsaimonu nolēmām virzīties tirgū kā Vadības attīstības un apmācības uzņēmums, un tā 2003.gada 25.martā tika nodibināts uzņēmums SIA Spring Valley.

Sākotnēji mēs tirgū virzījām pārsvarā vadības un līderības jomas, taču laika gaitā mēs ņēmām vērā pieprasījumu tirgū un sākām attīstīt mācību un konsultāciju piedāvājumu vairākās citās jomās.

Protams, iziešana tirgū bija liels izaicinājums, jo tajā laikā šķita, ka visas mācību nišas jau ir aizņemtas. Ļattelecom mācību centrs tajā laikā bija viens no pirmajiem šāda veida mācību sniedzējiem Latvijā, tur gūtā pieredze, strādājot kopā ar zinošiem angļu un somu kolēģiem reālā biznesa vidē, bija nenovērtējama un mēs jau toreiz bijām tirgū diezgan atpazīstami. Tas arī deva mums drosmi uzsākt kaut ko jaunu un mēs bijām pārliecināti, ka mēs spējam dot savu ieguldījumu, palīdzot uzņēmumiem un cilvēkiem strādāt veiksmīgāk.

Iesākumā mūsu klienti pārsvarā bija starptautiskie uzņēmumi, taču mācīšanās un izglītošanās kultūra arī Latvijas uzņēmumos attīstījās ļoti ātri, un pašlaik mūsu klienti nāk gan no lielām starptautiskām korporācijām, gan no vidējiem un pavisam maziem Latvijas uzņēmumiem. Sākumā gan atceros, ka vietējo uzņēmumu nostāja bieži bija tāda, ka „mums nevajag darbinieku, kas vēl ir jāapmāca, vajag tādu, kas visu jau zina”.

Kā nonācāt pie šāda nosaukuma?

Nosaukuma dzimšanas process bija ļoti ilgs, laikam trīs vai četri mēneši. Mēs vēlējāmies, lai nosaukums atspoguļotu mūsu filozofiju, enerģiju un vērtības. Vārds spring (no angļu val. - pavasaris, avots, atspere) izsaka, ka mēs strādājam, lai šajā dinamiskajā laikmetā iedvesmotu ikvienu uzņēmumu, komandu un cilvēku jaunām attīstības idejām, iedrošinātu pārmaiņām, rosinātu izvirzīt drosmīgus mērķus un atklāt jaunus resursus to īstenošanai.

Savukārt , valley (no angļu val. – ieleja) simbolizē drošu, iedvesmojošu un atbalstošu vidi, kur mācīties un dalīties pieredzē, lai vēlāk jaunās zināšanas izmantotu uzņēmuma, komandas un indivīda darbā jaunu mērķu sasniegšanai.

Mums bija jāņem vērā arī tas, ka jau toreiz mūsu klienti un sadarbības partneri bija ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Lielbritānijā, Austrijā. Tā ir atbilde uz jautājumu, kādēļ uzņēmuma nosaukums izvēlēts angļu valodā.

Kas ir tie galvenie darbības virzieni, kādos jūs strādājat?

Mēs piedāvājam konsultācijas un mācību kursus un programmas. Konsultējam uzņēmumus personāla vadībā, pārmaiņu vadībā, stratēģiskajā un biznesa plānošanā, iekšējā un ārējā komunikācijā.

Mēs izstrādājam mācību kursus un attīstību programmas šādās jomās - vadītāju attīstība, līderība un komandas veidošana, koučings, projektu vadība, klientu apkalpošana un pārdošana.


Cik lielā mērā jums ir saglabājusies saistība ar Lattelecom?

Lattelecom joprojām ir viens no mūsu klientiem, ar kuru joprojām sadarbojamies. Un, protams, izmantojam Lattelecom sniegtos pakalpojumus!

Kas ir jūs klients?

Spring Valley klients ir ikviens uzņēmums vai organizācija, kas vēlas attīstīt savu biznesu, organizāciju un darbiniekus, neatkarīgi no darbības jomas, apgrozījuma vai darbinieku skaita. Mums ir ļoti svarīgi kopā ar klientu noskaidrot viņa vajadzības un vēlmes, jo mēs pārsvarā izstrādājam uzņēmumiem individuālas mācību programmas, kas atbalsta klienta biznesa vajadzības.

Kā jūsu darbā mijas konsultāciju un apmācību process?

Mēs, kā jau minēju, piedāvājam konsultācijas personāla vadībā, pārmaiņu vadībā,stratēģiskajā un biznesa plānošanā, iekšējā un ārējā komunikācijā. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar klientu, lai palīdzētu izstrādāt stratēģiju, biznesa plānu, sakārtotu un uzlabotu dažādus procesus u.tml. Nav izslēgts, ka reizēm konsultāciju procesa rezultātā kā viens iespējamiem risinājumiem uzlabojumu panākšanai uzņēmumā ir attiecīgas mācību programmas izveidošana.

Ja runājam par mācību programmām, tad visveiksmīgākās ir tās programmas, kas ir izstrādātas, balstoties uz vajadzību noskaidrošanu un mērķu definēšanu – šis process var ietvert sarunas ar vadību, intervijas dažādos līmeņos. Datu prezentācija klientam (vispirms ir svarīgi noskaidrot, kas ir klients, kas pieņem lēmumu par programmas ieviešanu, sagaidāmajiem rezultātiem un ieguvumu ieviešanu reālajā uzņēmuma dzīvē) un vienošanās par programmas saturu un gaidāmajiem rezultātiem, par lomām. Tādejādi arī ikvienas mācību programmas sagatavošana ietver zināmu konsultācijas ciklu.


Kuros gadījumos jūs iesakāt klientam atvērtās un kuros korporatīvās mācības?

Esam samazinājuši atvērto mācību kursu piedāvājumu, bet koncentrējamies, kā jau minēju, uz katram uzņēmumam speciāli veidotām programmām. Ikvienā gadījumā ir svarīgs mērķis, kādēļ uzņēmums izvēlas savus darbiniekus attīstīt atklātajos kursos, vai uzņēmumam speciāli izstrādātās programmās. Atvērtajos kursos ir iespēja trenēt iemaņas, gūt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē ar citu uzņēmumu pārstāvjiem. Uzņēmumiem speciāli veidotās mācību programmās papildus iepriekš minētajiem ieguvumiem, ir iespēja koncentrēties tieši uz šī uzņēmuma biznesa kontekstu un atklātāk runāt par problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Mēs saprotam, ka ir mazi uzņēmumi, kuri arī vēlas attīstīt savus darbiniekus, taču sagatavot speciālu programmu viņi vienkārši nevar atļauties, tādēļ risinājums ir atvērtie mācību kursi. Kaut gan, pēdējā laikā ir vērojama tendence, ka mazie uzņēmumi ļoti saprātīgi plāno budžetu, lai nevis sūtītu katru no darbiniekiem uz kādu atsevišķu kursu, bet labāk vienreiz gadā mācās visi kopā, iepriekš apzinot vajadzības un izvirzot noteiktu mērķi.


Kā ir ar apmācību nozari šajos inflācijas un krīzes apstākļos?

Manuprāt, šo faktoru ietekme ir jūtama arī apmācību nozarē. Kā presē vēsta – „nogriežam” budžetus komandējumiem, izklaidēm, utt. Diemžēl, arī apmācības daudzos gadījumos ir šajā sarakstā.

Protams, šodien uzņēmumiem ir daudz rūpīgāk jāanalizē mācību vajadzības un mērķi, cik lietderīgi ir izvēlētie kursi un programmas pašu mājās, kā arī dārgie mācību komandējumi ārzemēs, kur trīs dienu mācību cena rakstāma ar četriem cipariem..

Tomēr, nebūtu prātīgi atteikties no tām konsultācijām un mācību programmām, kas skaidri atbalsta uzņēmuma biznesa vajadzības, un rosina meklēt drosmīgus un inovatīvus risinājumus krīzes pārdzīvošanai.

Turklāt šajos krīzes apstākļos ļoti svarīgas ir tādas tēmas, kā pārmaiņu vadība, motivācija un stresa vadība. Šajā saspringtajā laikā uzņēmumiem ir jāspēj pārdzīvot šis smagais laiks, noturot un motivējot savus darbiniekus. Jāpalīdz cīnīties un ticēt šajā pārmaiņu laika zemākajā līknes punktā, un sagaidīt to brīdi, kad sāksies arī labākas pārmaiņas.

Tāpēc mūsu kā konsultantu uzdevums ir uzmanīgi sekot līdzi gan pašmāju, gan starptautisko ekonomisko un sociālo norišu aspektiem, lai skaidrāk izprastu Latvijas uzņēmumos notiekošo un spētu sniegt tiem nepieciešamo atbalstu. Jo profesionālāk mēs to darīsim un spēsim to parādīt, jo mazāk pašreizējie krīzes apstākļi ietekmēs mūsu biznesu.

Kā jūs nodrošināt to, ka jūsu mācību spēki spēj paši regulāri mācīties un pilnveidot savas zināšanas?

Viena no konsultantu un pasniedzēju kompetencēm ir enerģija un vēlme nepārtraukti mācīties un pilnveidoties. Tā ir iekšēja motivācija sevis un savas profesionalitātes attīstīšanai un tā realizējas vairākos veidos. Spring Valley nodrošina iespēju saviem konsultantiem un pasniedzējiem turpināt savu akadēmisko izglītību, regulāru piedalīšanos starptautiskās mācību programmās un konferencēs. Mēs apmaināmies pieredzē un dalāmies zināšanās profesionālajā jomā ar saviem sadarbības partneriem.

Ļoti svarīga ir mācīšanās analizējot mūsu pašu darbu ar klientu, darbu mācību grupā, turklāt, analizējot ne tikai saturu, bet arī mūsu savstarpējās attiecības un emocijas. Konsultanta un pasniedzēja profesionalitāti nevar garantēt tikai laba akadēmiskā izglītība, ir daudzi aspekti, kurus nevar apgūt studējot vai lasot grāmatas, bet tikai reālā darba pieredzē. Mēs lepojamies arī ar savu moderno bibliotēku, kurā nemitīgi varam papildināt zināšanas un smelties jaunas idejas.

Kādi ir jūsu jaunie izaicinājumi nākotnei?

Vispirms par mūsu zīmolu. Ir skaidrs, ka mūsu mārketinga komunikācijas stratēģija nav agresīva pārdošana un sevis piedāvāšana. Mēs tiecamies iegūt klienta uzticību un veidot ilgtermiņa partnerattiecības, pierādot savu profesionalitāti. Lai par mums runā klients!

Mēs uzstājamies dažādās konferencēs, publicējam savus rakstus, izdodam „Spring Valley avīzi”, sniedzam intervijas un galvenais, strādājam kopā ar klientu. Tas arī ir izaicinājums –padarīt Spring Valley par plaši atpazīstamu zīmolu, balstoties uz saviem darbiem.

Ja runājam par mūsu biznesa attīstību, tad mēs turpinām attīstīt visas jomas, kurās darbojamies, izstrādājot jaunas programmas un metodoloģijas, kas veicinātu uzņēmuma biznesa, komandas un indivīda attīstību, sadarbojoties ar izciliem Latvijas ekspertiem un starptautiskiem partneriem.

Mūsu izaicinājums ir arī iesaistīt un attīstīt mūsu komandā jaunus, enerģiskus un profesionālus konsultantus un pasniedzējus.

Latvijā apmācību programmas pasniedz daudz pasniedzēji arī no citām valstīm. Jūsuprāt, cik mūsu apmācību speciālisti ir gatavi pasniegt apmācības ārpus Latvijas robežām?

Manuprāt, šis jautājumam ir divas puses. Ja runājam par biznesa vadības tēmām (piemēram, CRM, Balanced Scorecard, TOC utt.) vai jebkuru tehnisko jomu, domāju, ka vairāki profesionālākie Latvijas konsultanti ir tam gatavi gan satura, gan svešvalodas pārvaldīšanas ziņā un, cik man zināms, to jau arī dara.

Būtiski atšķiras nopietnu vadītāju attīstības, līderības, organizācijas kultūras un pārmaiņu vadības programmu vadīšana. Šeit jāņem vērā daudzi citi aspekti, tādi kā kultūras atšķirības, vēsturiskās atšķirības, mentalitātes atšķirības utt. Arī valoda (es šeit domāju – jēdzieni) ir cita. Tādejādi pat labam svešvalodas pratējam nebūs viegli līdz galam izprast, formulēt un pilnībā izpaust savas domas, sajūtas un emocijas. Tādēļ īsti profesionāļi labi saprot, ka šādas tēmas cilvēkiem ir jāapgūst dzimtajā valodā. Arī pasniedzējam, kas izmanto svešvalodu, strādājot šādās programmās, ir jābūt ļoti profesionālam un jutīgam, lai spētu analizēt un izprast visas cilvēku uzvedības un attiecību nianses. (Šo es neattiecinu uz uzstāšanos starptautiskās konferencēs, lekciju vai prezentāciju sniegšanu.)

Es zinu vairākus šādus piemērus, kad mātes uzņēmumi ārvalstīs, sūta savus iekšējos trenerus uz Latviju, lai apmācītu meitas uzņēmumu darbiniekus. Reizēm pieaicināts tulks, kurš tulko ne visai precīzi tādēļ, ka pietiekami nepārzina tēmu, kā rezultātā apmācība nesasniedz gaidītos rezultātus.

Spring Valley pasniedzējiem ir pieredze vadīt starptautiskas programmas, taču vienmēr ir bijušas zināmas grūtības attiecībā uz iepriekš minēto, īpaši, ja programmā piedalās dalībnieki no vairākām valstīm. Tādejādi jārēķinās, ka būs gan ieguvumi, gan zaudējumi.

Man ir bijusi izdevība pietiekami daudz mācīties Eiropā, kā arī strādāt kopā ar augstas klases starptautiskiem konsultantiem. Balstoties uz saviem vērojumiem un starptautisko kolēģu atsauksmēm, es uzdrošinos apgalvot, ka neesam mēs vājāki, neesam mēs Eiropai ne soli priekšā, ne aiz muguras! Mēs spējam sekot līdzi starptautiskajai pieredzei konsultāciju un personāla attīstības jomā. Tikai -varbūt mums, latviešiem, ir pārāk zems pašvērtējums? Ir jāceļ tā galva drošāk augšā!