Lv
En

Noslēdzies mācību modulis "Dizaina domāšana" Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam
 2021. gada 27. aprīlī noslēdzās Spring Valley vadītais, mācību modulis "Dizaina domašana", kurš tika organizēts sadarbībā ar pasniedzēju Čārlzu Bušmani (Charles Bušmanis), kurš ir dizaina studijas “Design Elevator” līdzdibinātājs. Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros. Šī specializētā mācību programma tiks īstenota visa 2021.gada garumā ar mērķi - attīstīt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju.

MĀCĪBU PROGRAMMA IR VEIDOTA NO 4 MĀCĪBU MODUĻIEM:
 
1. Līderība, komandas sadarbība;
2. Dizaina domāšana;
3. Komunikācija un argumentācija;
4. Emocionālā inteliģence.
 
Mācību programmas moduļu virsmērķis - sniegt mācību dalībniekiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Turklāt programma ir veidota ar praktisku ievirzi, lai zināšanas un prasmes tiktu apgūtas, veicot dažādus praktiskus darbus un uzdevumus, izmantojot gan attālināto mācību iespējas, gan strādājot patstāvīgi.