Vadītāja ABC

Ko varat gaidīt no šī kursa? Kāda ir Tava atbilde uz jautājumu: “Kāpēc Tu kļuvi par vadītāju? Kāpēc Tev patīk vadītāja darbs?” Daudzu v... Lasīt vairāk


Personīgās, līdera vai komandas efektivitātes celšana, pielietojot MBTI®

Ko varat gaidīt no šī kursa? Mācību kursi un programmas, pielietojot pasaulē atzītāko psihometrisko instrumentu MBTI® (Myers Briggs Type indicator®) tiek izstrādāti atbilstoši konkrētās organ... Lasīt vairāk


Līderība

Ko varat gaidīt no šī kursa? Labāk izpratīsiet, ko nozīmē līderība organizācijā, komandā un katram vadītājam personīgi. Skaidrāk apzināsieties savu līdera lomu ikdienā, pārmaiņu vadī&s... Lasīt vairāk


Radošā domāšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Cilvēka prāts spēj visu ienākošo informāciju pats sakārtot noteiktās sistēmās. Pretējā gadījumā mūsu dzīve būtu ārkārtīgi lēna - katrs lēmums būtu jāpieņem tā, &n... Lasīt vairāk


Zināšanu vadīšana komandā

Ko varat gaidīt no šī kursa? Viena no svarīgākajām un reizē arī sarežģītākajām vadītāja lomām ir darbinieku attīstīšana komandā. Kursā vadītāji paplašina izpratni par zināšanu vadīšanas jēdzienu un tās nozīmi savas komandas darbinieku un visa uzņē... Lasīt vairāk


Vadītāja loma darba izpildes vadībā

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šis kurss sniedz vadītājiem pamata izpratni un zināšanas par darba izpildes vadību uzņēmumā, vadītāja lo... Lasīt vairāk


Pārmaiņas uzņēmumā

Ko varat gaidīt no šī kursa?   ... Lasīt vairāk


Laika vadīšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Laika vadīšanas prasme ir viena no veiksmīga vadītāja pamata kompetencēm. Svarīgi izpētīt sīkāk, kā tā ietekmē ... Lasīt vairāk


Komanda

Kam šī programma ir noderīga? Atbilstoši konkrētās komandas attīstības vajadzībām izstrādāta dažāda ilguma, intensitātes un formāta komandas veidošanas vai attīstības programma gan brīvā dabā, gan telpās. Šo programmu nolūks nav pārbaudīt dalībnieku fizisko sagatavo... Lasīt vairāk


Simulācija

Ko varat gaidīt no simulācijas? Simulācija ir viena no metodēm vadītāju un komandas attīstībai. Simulācijas spēlē dalībnieki darbojas mākslīgi radītā iestādes vai uzņēmuma darbības vidē, kurā ir iespējams darboties maksimāli pietuvināti dzīves situācijai. Simulācijas galvenais uzdevums ir pied... Lasīt vairāk


Stresa vadīšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šī kursa mērķis ir palīdzēt labāk apzināties fiziskos un emocionālos faktorus, kas dažādās  situācijas tie... Lasīt vairāk


Seminārs: Veiksmīgas vadīšanas noslēpumi

Ko varat gaidīt no šī semināra? Šo semināru vada Torņkalna evaņģēliski luteriskās draudzes virsmācītājs, publicists, domātājs un atzīts viedokļu līderis ... Lasīt vairāk


Vērtības un organizācijas kultūra

Ko varat gaidīt no šī kursa? Padziļināsiet izpratni par organizācijas kultūru kā praktisku uzņēmum... Lasīt vairāk


Vizuālais tēls un profesionalitāte

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šajā kursā jūs mācīsieties izveidot savai profesionalitātei atbilstošu vizuālo tēlu. Paaugstināsiet sa... Lasīt vairāk